Andra nyheter, Pressmeddelande

FFFI välkomnar beskedet om EU:s oljeembargo mot Iran

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) välkomnar utrikesministerns besked till SR:s Ekoredaktion idag om att EU på måndagen kommer att besluta om stopp för köp av olja från Iran.

En väpnad konfrontation är en sista livlina för prästerskapet som står alltmer isolerat internationellt medan maktkampen mellan dess olika fraktioner blir alltmer infekterad. Därav följer regimens rabiata hållning, frekventa hotelser om att stänga Hormuzsundet samt fortsatt trotsande av internationella samfundets krav på klarhet kring landets pågående kärntekniska program.

För drygt fem år sedan kom en första FN-resolution för att försöka få Iran att sluta med kärnteknisk verksamhet som kan vara grunden för produktion av kärnvapen. Dessa farhågor bekräftades ånyo i IAEA:s senaste rapport från november 2011.

Regimkritiska protester i Iran, inte minst de som ignorerades av omvärlden i 2009, vittnar om att prästerskapet inte har någonting att erbjuda sin egen befolkning annat än fängelse, avrättning och repression.

Vägen till stabilitet och fred i Mellanöstern går genom en demokratisk förändring i Iran, genomfört av dess egen befolkning.

Prästerskapet är den i särklass främsta destabiliseringsfaktorn i regionen. Politiskt stöd och vapenleveranser till den syriska regimen för att krossa folkliga uppror för frihet och demokrati i detta land är ännu ett bevis för regimens verkliga karaktär och framtida intentioner.

Den arabiska våren illustrerar ett historiskt politisk uppvaknande i regionen vilket  visar att despoternas tid är över till förmån för ökat folkstyre. 

Den svåra utmaningen för världens demokratiska regeringar, vilket korrekt besvarad kommer att bryta ny historisk mark, är förmågan att stödja denna folkstyrets idé vars tid är kommen. Med sitt omfattande stöd för den sydafrikanska folkrörelsen mot apartheidregimen på 80-talet visade Sverige att det trots sin storlek kan och vill spela en avgörande roll mot orättvisor och repression runtom i världen.  

Utrikesminister Carl Bildt ska samråda med EU-nämnden fredagen den 20 januari inför utrikesrådets kommande möte. De utrikes frågor som väntas diskuteras är bland annat eventuella sanktioner mot Iran samt utvecklingen i Syrien.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar utrikesminstern och EU-nämndens ledamöter att genomdriva ett beslut om att resolut ställa sig bakom de folkliga kraven på demokratisk förändring i Iran.

Sverige måste öppet förespråka och vara pådrivande kraft för en enad europeisk röst, vilket genom handling visar stöd för iranska oppositionskrafter både inom landet och i exil vilka eftersträvar en demokratisk förändring.

På utrikesdepartementets hemsida förklarar Sveriges politiska och mänskliga vision:
Utrikesdepartementets vision för Sveriges utrikespolitik är enligt deras hemsida: 
”Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning såväl i vår egen som i andra delar av världen. Den förs med tydlig utgångspunkt i de värderingar som bär upp vårt eget samhälle och i de intressen som är våra.”

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) är övertygad om att Sverige kan förverkliga denna vision genom att överge den tysta diplomatin till förmån för en aktiv handlingspolitik.