Motståndsrörelsen

ICJDA varnar för komplott mot Camp Ashraf

ICJDA uppmanar i ett uttalande sina klienter i Camp Ashraf att de inte ska gå till det nya lägret utan föregående kontroll och närvaro av sina advokater.

FN:s, USA:s och EU:s engagemang i fallet tvingade Iraks premiärminister, Nouri al-Maliki, att flytta fram den orimliga och farliga tidsfristen för att stänga Camp Ashraf med ett halvt år samtidigt som lägerinvånarna ombads att flytta till Camp Liberty, en tidigare militärbas nära Bagdads internationella flygplats som de amerikanska styrkorna i Irak utnyttjade.

Maryam Rajavi sade i ett uttalande av den 28 december 2011 att 400 av invånarna i Camp Ashraf är redo att flytta till Camp Liberty med sina flyttbara egendomar och fordon vid först tillfälle som ett tecken på välvilja efter att ha fått försäkringar och mottagit brevet från generalsekreterarens särskilda sändebud för Irak, Martin Köbler.

Men ny information gör gällande att irakiska regeringen nu har stoppat alla transporter till den nya platsen som sker med lägerinvånarnas egna transportmedel, både när det gäller personer och egendomar. Detta beslut meddelades lägerinvånarna för endast några dagar sedan. Därmed fortsätter Iraks hot och motarbetande alltjämt, denna gång redan från början under nya former trots välvilja från Camp Ashrafs ledning och invånare för att komma igång med flyttningsprocessen.

Internationella juristkommittén till försvar för Ashraf, ICJDA, har i ett uttalande visat oro över vad den irakiska regeringen ägnar sig åt och dess manipulation av FN:s Irakmission (UNAMI) för att begränsa Camp Ashraf-invånarnas frihet.

För detta ändamål har irakiska regeringen trampat på alla internationella humanitära normer samt FN:s värderingar och normer i syfte att blidka iranska regimen.

ICJDA uppmanar sina klienter i Ashraf att de inte ska gå till det nya lägret utan föregående kontroll och närvaro av sina advokater.