Motståndsrörelsen

Iranska exiloppositionen överens om förflyttning

Ledaren för den iranska exiloppositionen sade på onsdagen att en första grupp av invånare i Camp Ashraf, Irak är redo att flytta till den nya platsen Camp Liberty i syfte att lösa en potentiell kris.

Tillkännagivandet kom i ett uttalande från Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi och avvärjde vad som kunde ha blivit en blodig uppgörelse med irakiska styrkor om irakiska myndigheter skulle gå vidare med att tvångsförflytta invånarna.

”Efter att ha fått försäkringar och brevet från Martin Kobler, generalsekreterarens särskilda sändebud för Irak, som ett tecken på god vilja är 400 Ashraf-invånare redo att gå till Camp Liberty med sin flyttbara egendom samt fordon vid första möjliga tillfälle”, tillkännagav Maryam Rajavi på onsdagen.

Camp Liberty är före detta amerikansk militärbas i Bagdad som har valts som det nya tillfälliga hemmet för medlemmarna av iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin.

Den irakiska regeringen hade insisterat på att stänga Camp Ashraf, hemvist för 3400 iranska flyktingar och medlemmarna av iranska oppositionsgruppen senast i slutet av detta år.

Men FN undertecknade ett samförståndsavtal på söndagen med Iraks regering  för att flytta invånarna i Camp Ashraf till en tillfällig plats.

Rajavi sade att som ett tecken på god vilja är 400 invånare redo att flytta först. Uttalandet sade dock ingenting om när de andra invånarna skulle flytta. Men om det första flyttningsförsöket är framgångsrikt och säkert så är det troligt att resten av invånarna snart kommer att flytta.

”Förflyttningen av den första gruppen av invånare är ett test för den irakiska regeringens inställning att respektera åtaganden som det har bekänt till FN och USA”, sade Rajavi.

På Camp Liberty, kommer FN:s flyktingorgan att starta intervjua Ashraf-invånarna för att bedöma deras flyktingstatus, innan de så småningom flyttas till tredje länder. Att återvända till Iran är uteslutet på grund av invånarnas motstånd mot prästerskapet.

Enligt det undertecknade samförståndsavtalet kommer FN att övervaka förflyttningsprocessen samt ha ett övervakningsteam på plats på permanent basis i det nya lägret. Sedan ska FN:s flyktingorgan UNHCR starta sitt arbete och stationera ett team i Camp Liberty för att behandla invånarnas flyktingansökan.

USA:s utrikesminister har sagt att tjänstemän från den amerikanska ambassaden i Bagdad kommer att besöka invånarnas nya hem regelbundet och ofta.