Ekonomi

Prästerskapets örlogsflotta startar militärövning i Persiska viken

Iranska regimens örlogsflotta startade en tiodagars militärövning på internationellt vatten utanför det strategisk viktiga Hormuzsundet vid mynningen till Persiska viken rapporterar Associated Press (AP) på lördagen från Teheran. Passagen där ungefär en tredjedel av världens oljetrafik passerar, ses av experter som ett essentiellt område för oljetillförsel till världsmarknaden och därav mycket avgörande för dagens vacklande världsekonomin.

Prästerskapets militärtjänstemän i revolutionsgardet och ledamöter i parlaments säkerhetsutskott har hotat med att stänga sundet och stoppa all oljetrafik i händelse av ett militärangrepp mot landets anrikningsanläggningar.

AP skriver att militärövningen kan göra att iranska militärfartyg kommer i när kontakt med den amerikanska örlogsflottan i området.

Befälhavare för prästerskapets militärflotta, amiral Habibollah Sayyari, säger att Iran håller ett krigsspel för att visa upp sin förmåga och försvarskapacitet, skriver AP och refererar till statliga TV-sändningar som visade amiralens kommentarer på lördagen.

Militärövningen är en del av prästerskapets senaste styrkedemonstration inför den växande internationella kritiken mot dess kontroversiella kärnenergiprogram, som västvärlden misstänker syftar till att producera kärnvapen. Iranska regimen förnekar dessa anklagelser och insisterar på att dess nukleära program är till för fredliga syften.

”Jag tror att man bör se detta som en desperat handling från prästerskapet snarare än ett styrkebesked. Regimen försöker spänna sina muskler och hota omvärlden med något som är mer vitalt för deras egen överlevnad. Prästerskapet är mer beroende av ett öppet Hormuzsund för sin överlevnad än världsekonomin, vilket innebär att regimen skulle begå självmord om man gjorde verklighet av sitt hot om att stänga sundet”, FFFI:s sekreterare Massud Kiani säger till fffi.se.

Han tillägger ”samtidigt kan man fråga sig om prästerskapets förhållandevis primitiva örlogsflotta kan stå sig mot och hålla tillbaka en allians av västvärldens örlogsflottor i synnerhet den amerikanska flottan som befinner sig i regionen. Men regimen hanterar sin växande kris, den alltmer isolerade ställningen på världsarenan med föreliggande och kommande straffåtgärder genom att ta till samma metod som den använder för att skrämma sin egen befolkning till passivitet, nämligen att hota med våldsanvändning och antagonism.