Nyheter

Israelisk spionutrustning skickas till Iran via Danmark

Bloomberg nyhetsbyrå hävdar i en rapport att ett israelisk företag har skickat internetövervakningsutrustning till Teheran via Köpenhamn i flera år, och att detta har gjorts m.h.a. en skicklig mellanhand. Företaget ifråga förnekar dessa uppgifter.

Tvivelaktiga affärer? En israelisk kommunikationsföretag har anklagats för att ha illegala handelsförbindelser med Iran, vilket kom till den israleliska nyhetssajten Ynet:s kännedom idag. Företaget förnekar uppgifterna. Den israeliska försvarsdepartementet utreder rapporten.

Enligt Bloomberg nyhetsbyrå, skickades internetövervakningsutrustning tillverkad av Allot Communications Ltd med säte i Hod-Hasharon till Teheran, via en distributör med säte i Danmark.

Rapporten hävdar att det hemliga arrangemanget har funnits i flera år innan det upptäcktes och att företaget fraktade varorna, ett internetbaserat system för trafikövervakning som heter ”NetEnforcer”, till Danmark. Där avlägsnades de ursprungliga etiketterna och varorna transporteras vidare till den Islamiska Republiken Iran.

Transaktionerna påstods förmedlas av en svåråtkomlig mellanhand som båda parterna endast kände vid namnet ”Hossein”. Det är fortfarande oklart exakt vilka Hosseins hade som kunder.

Israeliska handel-, tull- och försvartjänstemän sade att de inte hade någon kännedom om transaktionerna. Handelsförbindelser av varje slag med Iran är förbjudna enligt israelisk lag.

Gavriel Bar, chef för Mellanösternavdelningen vid industri-, handel- och Arbetsministeriet, sade att de israeliska lagar som förbjuder handel med fientliga stater är omfattande: ”De täcker allt, import och export, både direkt och indirekt. Ett israeliskt företag har inte tillåtelse att handla med Iran på något sätt.”

Systemen finns tillgängliga på internet

Allots vd Ramy Hadar förnekar rapporten i det hårdaste: ”Allot säljer inte övervakningsutrustning,” sade han till Ynet . ”Allots utrustning såldes till en Danmark-baserad distributör, på samma sätt som den säljs till tusentals distributörer och tiotusentals kunder världen över. Vi har ingen möjlighet att veta var vår utrustning hamnar. Vi har inga förbindelser med Iran. Man kan köpa vår utrustning på nätet – exempelvis på eBay, ”sade han.

Systemet i fråga, tillade han ”är ett kommunikationssystem avsedd för kontorsbruk vilket hjälper till att prioritera inkommande och utgående Internet-trafik.” Bloombergs rapport konstaterar att systemet har kommersiella användningsområden också, men förtydligade uttalandet med  att systemet också tillåter användare att avlyssna e-post samt även ändra deras innehåll.

Myndigheterna i Köpenhamn hävdar, enligt Bloomberg, att de har register över transaktionerna med Iran, vilka är lagliga i Danmark. Men Allots vd Hadar insisterar på att företaget ”inte har någon teknisk möjlighet att veta var utrustningen hamnar – det finns inga pappersspår.”

Varje distributionsavtal, tillade han, ”redovisar tydligt distributörens territoriella omfattning och de är avtalsmässigt bundna att informera oss om de avviker från den.”

Marietje Schaake, en holländsk ledamot av Europaparlamentet, sade att den ”digitala vapenhandeln (i EU) behöver mer granskning och förordningar.”

Det faktum att sådana transaktioner har ägt rum under myndigheternas radar belyser svårigheterna med att blockera sådan handel. Auktoritära regimer är ständigt ute efter inkräktande övervakningstekniker, som till stor del används för att utöva kontroll och förtrycka folket.

”Det faktum att de mest mordiska regimer använder västerländska tekniker för övervakning belyser det faktum att den nuvarande ramen för att styra denna smutsiga handel inte fungerar” sade Access verkställande direktör Brett Salomo till Bloombergs nyhetsbyrå.

Internet​​övervakning är en växande industri med en omsättning mellan 3 till 5 miljarder dollar per år.