Motståndsrörelsen, Nyheter

EG-domstolen avslog Frankrikes överklagande

EG-domstolen avslog idag Frankrikes överklagande av domstolens beslut från den fjärde december 2008 som upphävde EU:s terrorlistning av den iranska oppositionsorganisationen, Folkets Mojahedin (PMOI) och dömde Frankrike till att betala domstols- kostnaderna för hela rättegången.

Domstolen avvisade alla punkter i överklagandet och ansåg dem ogiltiga.

Frankrike var det enda EU-land som hade överklagat EG-domstolens beslut men Europeiska rådet strök PMOI från sin lista över utländska terrororganisationer den 26 januari 2009 i enlighet med EG-domstolens beslut.

EG-domstolens generaladvokat hade tidigare avvisat överklagandet den 14 juli 2011 som grundlösa.

Förenade föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) välkomnar EG-domstolens beslut och understryker att  domen bekräftar återigen att den enda motiveringen till terrorstämplingen och andra liknande anklagelser riktade mot den iranska motståndsrörelsen inte är något annat än att blidka prästerskapets regim i Iran.

Där det finns en gnutta av rättvisa och ett oberoende rättväsende kommer alla sådana anklagelser mot PMOI att blekna bort och endast bevisa den iranska motståndsrörelsens rättfärdighet. Detta faktum har visats under de senaste åren i tiotals domstolar i USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Schweiz samt EU-domstolen, menar Mojtaba Ghotbi i en intervju med fffi.se.

Terrorist- och andra grundlösa anklagelser riktade mot PMOI i jakten på föraktliga ekonomiska intressen kommer endast att tillhandahålla den religiösa diktaturen i Iran  med ytterligare verktyg för att intensifiera förtrycket mot iranska folket. Redan i dag, skyller vissa internationella parter PMOI och Camp Ashrafs ledning för bristen på framsteg i att förflytta lägerinvånarna till Camp Liberty nära Bagdads flygplats. Ett falskt påstående som syftar till att motivera amerikanska regeringens passivitet inför irakiska regeringens två massaker, pågående psykisk tortyr och kriminella blockad mot invånarna i Camp Ashraf i snart tre år, tillade han.

USA:s och västvärldens avskyvärda politik gentemot den religiösa fascismens envälde har haft katastrofala följder och gjort dem delaktiga i regimens förtryck av iranska folket.

USA:s och västregeringarnas avskyvärda och förödande attityd att blidka den religiösa fascismens envälde är liktydigt med delaktighet i regimens skamliga förtryck av iranska folket. Ur detta perspektiv uttrycker Europeiska domstolens dom en anda av rättvisa för mänskligheten genom att avfärda det pågående justitiemordet mot den iranska oppositionen.

Den amerikanska regeringen bör stämma in och upphäva den misskrediterade och orättvisa terrorstämplingen av PMOI. Invånarna i Camp Ashraf har betalat ett högt pris för denna arroganta stämpling som förkastats av både den amerikanska kongressen och en federal domstol i landet  genom deras blod och lidande. Det har varit en ursäkt som används av den styrande diktaturen för att rättfärdiga kväsande av iranska folkets kamp, menar Mojtaba Ghotbi