Motståndsrörelsen, Nyheter

Omplacering av Ashraf-invånarna utan säkerhetsgarantier oacceptabel

Varje förflyttning  från Camp Ashraf till Camp Liberty utan en överenskommelse med minimigarantier för lägerinvånarnas säkerhet är detsamma som tvångsförflyttning och internering av invånarna, vilket är oacceptabelt, sade Sahin Ghobadi som svar till en amerikansk utmaning till Folket Mojahedin att de bör acceptera en FN-mäklad förflyttning från Camp Ashraf.

”Obama-administrationen uppmanade på måndagen iranska oppositionsmedlemmar som lever i Camp Ashraf i Irak att acceptera en FN-mäklad överenskommelse om att flytta till en annan plats för att undvika ett eventuellt våldsamt dödläge med irakiska myndigheter som har lovat att stänga lägret vid årets slut.

En talesperson för organisationen i Paris, Shahin Gobadi sade att inget avtal skulle vara förestående om det inte innehåller säkerhetsförsäkringar som Camp Ashraf-invånarna är överens om, något som ännu inte har hänt.

Med irakiska regeringens tidsfrist av den31 december för att stänga Camp Ashraf, hemvist för ca 3000 medlemmar av organisationen, Folkets Mojahedin, uppmanas lägerinvånarna att lämna Camp Ashraf och gå till en ny tillfällig plats nära Bagdads flygplats – med största sannolikhet, Camp Liberty, en nyligen utrymda amerikansk militärbas – där flyktingkommissariatets process att granska deras flyktingstatus för en vidarebosättning till andra länder kommer att behandlas.

Amerikanska tjänstemän som ville vara anonyma sade att Folkets Mojahedin hade motstått idén men att de senaste signalerna från gruppen erbjuder vissa tecken på hopp. Han tillade också att de har varnat gruppen om hotet att motsätta sig en stängning av Camp Ashraf och uppmanade Folkets Mojahedin att vara ”realistiska” och sluta använda ”maximalistisk” utmannande språk.

Tjänstemännen talade under ett konferenssamtal med media och krävde att deras namn inte kommer med i rapporter i detta avseende. Förhandlingarna om att flytta fortsatter mellan USA, FN och Irak och mellan FN:s Iraksändebud Martin Köbler och Folkets Mojahedin.

”Förenta nationerna har kategoriskt sagt till Camp Ashrafs ledarskap och deras representanter utanför Irak att det inte skulle skriva på något med den irakiska regeringen utan Ashraf-invånarnas och deras Paris-lednings medgivande”, Ghobadi. ”Fram till denna stund, har inga sådana försäkringarna givits.

Med mindre än två veckor tills tidsfristen, sade USA:s tjänstemän att det skulle vara omöjligt att flytta alla invånare i tid även med en överenskommelse.

Men, amerikanska tjänstemän sade att de var hoppfulla om att Folkets Mojahedin skulle godkänna villkoren  och börja lämna Camp Ashraf, samtidigt som irakierna skulle kunna förlänga tidsfristen som en välväljande gest.

Den nya anläggningen skulle vara under kontroll av den irakiska regeringen, till skillnad från Camp Ashraf, men skulle vara under FN: s överinseende och invånare som inte vill återvända till Iran kan eller bo i tredje länder där de har familjeband skulle kunna ansöka om flyktingstatus från FN: s flyktingorgan, sade de amerikanska tjänstemän.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, uppmanade i ett uttalande idag, USA:s president, Barack Obama, och FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, att säkerställa minimigarantier för Camp Ashraf invånarnas förflyttning till Camp Liberty som markerar skillnaden mellan olaglig tvångsförflyttning och fredlig och frivillig förflyttning däribland stationeringen av en permanent och oberoende övervakningsteam i Camp Liberty från USA och FN.

Den nya platsen bör utnämnas till ett flyktingsläger under beskydd av FN-flaggan med säkerhetsgarantier för varje enskild invånare utan undantag under deras förflyttning från Camp Ashraf till Camp Liberty och därifrån till tredje land, tillade Maryam Rajavi.