Kultur, Reportage

Reportage: Iran, Ashraf, Azadi – konstutställning

Förenade föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fick chansen att ställa några frågor till Afsaneh Oskouei i samband med hennes konstutställning i Sensus, Medborgarplatsen i Stockholm, under namnet Iran Ashraf Azadi. (Iran Ashraf Frihet) i lördags.

FFFI ville då veta mer om hennes tavlor och vad som motiverade henne med att börja måla. Nedan kan du läsa Afsdaneh Oskoueis svar på FFFI:s frågor:

– Kan du presentera dig själv kort för våra läsare?

 Jag kom till Sverige för 25 år sedan på grund av den iranska diktatur regimen. Jag var tvungen att fly mitt hemland efter att min bror som var mot regimen blev avrättad. Många av mina vänner som också kämpade för frihet, hamnade i fängelse och blev torterade, våldtogs och avrättades. Den tiden innebar dåliga erfarenheter för mig men drömmen om ett Iran fri från mullornas skräckvälde har hjälp mig oerhört i att överkomma de svåra upplevelserna.

 –Hur länge har du hållit på med konst, vad innebär det för dig, vad vill du förmedla och uppnå med dina tavlor?

 Jag började måla först 2002. Målningen har betytt mycket för mig och gett mig en möjlighet att uttrycka mina känslor. Det var ett sätt att bearbeta mina känslor och frustrationen med de händelser och orättvisor som jag och många andra bar med oss i många år under iranska regimens skräckvälde. Så man kan säga att målningen fungerar som en sorts terapi för mig, samtidigt ett sätt att manifestera den frihetskamp och de många uppoffringar som har gjorts och fortfarande görs av det iranska folket för att förverkliga ett fritt och demokratiskt Iran.    

 Jag skriver dessutom dikter och artiklar som handlar om frihetskämparnas  kamp i Iran.

 –Hur fick du idén till denna konstutställning och vad är syftet med den?

 Det var mina vänner och konstnären Margareth Osju som gav mig iden till denna utställning. Hon sade att mina tavlor är som ” visuella röster” som berättar olika historier. Syftet med utställningen är att uppmärksamma den stundande massaker i Camp Ashraf som kan ske när vi firar jul här i Sverige. Jag kände att situationen i Camp Ashraf behöver uppmärksammas ytterligare för att stoppa ett nytt blodbad i lägret.

 Ashraf som är hemvist för 3400 medlemmar av iranska oppositionsgruppen, ”Folkets mujahedin” varav 1000 kvinnor som är i akut behov av hjälp från det internationella samfundet för att säkra sin säkerhet då Irak har satt lägret under en inhuman belägring.

 Många i Camp Ashraf, beläget nära Bagdad, är tidigare politiska fångar och iranska frihetskämpar som tvingats till exil på grund av regimens hänsynslösa förföljelse. De betraktas nu som asylsökande av FN:s flyktingkommissariat men  irakiska premiärministern, Nuri al-Maliki, är fast besluten att till varje pris stänga lägret i slutet av 2011 på en begäran av prästerskapets regim i Iran. Detta trots en internationell kampanj som har fördömt tidsfristen och manat irakiska regeringen till att häva tidsfristen och låta FN inleda sitt arbete mot en fredlig lösning.   

Man ska också komma ihåg att invånarna i Camp Ashraf har blivit attackerade vid två tidigare tillfällen av irakiska väpnade styrkor är många dödades och flera skadades. Därför kändes det som att jag har ett ansvar att göra mitt, som svensk-iranier och människorättskämpe, för att bidra till försöken att stoppa ytterligare blodspillan på försvarslösa  människor i Camp Ashraf.

 –Varför har du valt titeln Iran Ashraf Azadi, vad betyder den för dig?

För mig symboliserar Camp Ashraf, det iranska folkets tre decennier långa kamp för ett fritt och demokratiskt Iran. Mycket av det som frihetskämparna drömde om att åstadkomma för den kommande iranska generationen förs vidare i Ashraf-invånarnas kamp mot den religiösa diktaturen i Iran. Därför har jag valt titeln Iran Ashraf Azadi (som betyder frihet på persiska) för att förmedla vad Camp Ashraf står för, motstånd och ståndaktighet inför en av moderna tidens värsta diktaturregimer för frihet och demokrati i Iran.