Engagemang

Omvärlden bör ta sitt ansvar och hindra en massaker i Camp Ashraf

På lördagen den 17 dec. demonstrerade ett hundratals svensk-iranier och anhöriga till invånarna i Camp ashraf för 15 veckan i rad.  Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, fortsätter att medverka i manifestationer utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, för att varna för en förestående massaker i Camp Ashraf samt uppmana till omedelbara internationella åtgärder i strävan att rädda livet på 3400 värnlösa exiliranier i Camp Ashraf .

Klockan tickar för en förestående  humanitär kastroff i Camp Ashraf. Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, ser med oro på irakiska regeringens plan om en omplacering av invånarna i Camp Ashraf inom Irak.

Omplacering av Ashraf-invånarna inom Irak utan internationella garantier om grundläggande säkerhet och skydd i form av FN:s blåhjälmar eller en tillsatt internationell styrka är helt oacceptabel och banar väg till ett nytt blodbad.   
 
EU och USA har och bör ta sitt ansvar och förhindra ännu en massaker i Camp Ashraf i Irak. Det finns inga enkla lösningar på denna humanitära kris skapad av den irakiska regeringen på order av prästerskapet i Iran.
 
Ashraf-frågan är en test för både Europas ledare och Obamas administration som har det yttersta ansvaret gentemot invånarna i Camp Ashraf i enlighet med den skriftliga försäkran om skyddsgarantier som finns mellan varje enskild invånare i Ashraf och amerikanska styrkor i Irak.
De demokratiska regeringarna med USA och EU i spetsen bör agera tillsammans med FN för skyndsamma åtgärder riktade mot att rädda livet på 3400 oskyldiga asylsökande i Camp Ashraf. 
Det står klart bortom allt rimligt tvivel att resolut ingripande från det internationella samfundet är essentiella för att stoppa en ny massaker i Camp Asharf. Underlåtenhet inför Iraks olovliga ultimatum samt misslyckande att ta sitt ansvar är sålunda inga juridisk och moralisk försvarbara alternativ.
 
Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar regeringen och utrikesministern att verka inom EU och FN tillsammans med USA, som ytterst ansvarig, för att åstadkomma en fredlig lösning på Ashraf-frågan som respekterar lägerinvånarnas fundamentala rättigheter och rätt till grundläggande skydd och trygghet i enlighet med gällande internationella lagar och konventioner.

För mer information besök:

https://www.fffi.se/category/motstandsrorelsen/