Nyheter, Pressmeddelande

FFFI i Washington, uppmanar USA att ta sitt ansvar och hindra en massaker i Camp Ashraf

FFFI (Washington) – Förenade Föreningar för ett Fritt Iran , FFFI, deltar idag den 12 december i en stor manifestation utanför Vita Huset i Washington kl. 10 lokal tid, i samband med att USA:s president tar emot Iraks premiärminister Nouri al-Maliki i det Ovala rummet.

Foto 1: Demonstration utanför Vita Huset igår för att uppmana till skydd för Camp Ashraf

FFFI:s medlemmar har sedan några dagar tillbaka också deltagit i protestaktioner framför Vita Huset för att uppmana USA:s president att vidta skyndsamma åtgärder för att stoppa en stundande massaker i Camp Ashraf.

Demonstranterna som kommer från hela världen kommer att uppmana USA:s president, Barack Obama, att ta tillfället i akt och offentligt förkasta Iraks utlysta tidsfrist för att stänga  Camp Ashraf vid slutet av 2011.

Deltagarna vill att USA:s statschef starkt tar avstånd från och avfärdar officiellt alla planer på tvångsförflyttning av Ashraf-invånarna till avlägsna och okända platser inom Irak. De menar att utvecklingen under de senaste tre åren visar att en sådan plan kommer att få dödliga konsekvenser för de försvarslösa invånarna i Ashraf och är att betrakta som inledning på en massaker.

Demonstranternas krav backas upp av åtskilliga expertutlåtanden och varningar från europeiska parlamentariker och amerikanska kongressledamöter vilka framhåller Obama-administrationens ansvar att förhindra ännu en massaker i Camp Ashraf särskild mot bakgrund av den amerikanska militärens löften om att skydda lägerinvånarna.

USA:s president har ett gyllene tillfälle att agera nu när Iraks premiärminister kommer på ett tvådagarsbesök i Washington. Tystnad är inget alternativ för president Obama eftersom hans tystnad kan tolkas som samtycke och uppfattas som ett medgivande till Irak att fortsätta sina dödliga komplotter mot invånarna i Camp Ashraf.

Foto 2: Demonstration utanför Vita Huset igår för att uppmana till skydd för Camp Ashraf

Det tysta medgivandet är så farligt vilket under vissa omständigheter med hänsyn till internationella lagar går att betrakta som delaktighet i brott. USA känner till historien och riskerna, de har ett moraliskt och juridiskt ansvar att skydda invånarna i Camp Ashraf.

Med beaktande av detta kan USA inte avsäga sig sitt ansvar och påstå att man inte visste något.

President Obama behöver bara instämma i kraven från chefen för FN:s Irak mission, Martin Köbler, FN:s flyktingkommissariat, Amensty International och Världsorganisationen mot Tortyr och trycka på Iraks premiärminister att överge sina planer på tvångsförflyttning och stängning av Camp Ashraf.

Obamas ingripande är absolut nödvändigt för att stoppa en kommande massaker och skulle vara ett enormt steg mot en fredlig och långvarig lösning på den humanitära krisen som Irak har skapat i Camp Ashraf.

Foto 3: Demonstration utanför Vita Huset igår för att uppmana till skydd för Camp Ashraf