Nyheter

Syriska oppositionsledare varnar Iran

Iran och Hizbollah rörelsen i Libanon sätter sina framtida förbindelser med Syrien i farozonen genom att stödja Syriens hårt ansatte ledare Bashar al-Assad, säger chefen för en ledande syrisk oppositionsgrupp på tisdagen.

Burhan Ghalioun, ordförande i det syriska nationella rådet, sade i en intervju med CNN på tisdagen att Iran ”deltar i förtrycket av det syriska folket” genom att stödja al-Assad, vars 40-åriga familjregim länge har varit Irans bundsförvant. Han varnade samtidigt för att repressalier kan leda till en internationell militär intervention.

”Jag hoppas att iranierna inser vikten av att inte äventyra den syrisk-iranska relationen genom att försvara en regim som tydligt avvisas av sin egen befolkning och som har kommit att bli en regim som är en börda för sitt eget folk”, sade Ghalioun. Teheran måste förstå ”att det här är sista chansen att undvika en oönskad  inriktning för den framtida syrisk-iranska relationen”, tillade han.

FN uppskattar att mer än 4000 människor har dödats i Syrien sedan februari, då al-Assad började slå ner protester mot hans regering med beväpnade styrkor. Den London-baserade syriska observationsorganet för mänskliga rättigheter sade på måndagen att minst 34 civila dödades under dagen i staden Homs, skådeplats för den senaste tidens tuffa strider.

Syriska tjänstemän säger att de bekämpar ”beväpnade terroristgäng”. Men den hänsynslösa våldsanvändningen har lett till omfattande kritik från omvärlden och ekonomiska sanktioner från  Arabförbundet och grannlandet Turkiet.