Motståndsrörelsen, Nyheter

FN vill att Irak förlänger tidsfristen för att stänga Camp Ashraf

Irak borde förlänga tidsfristen som utlöper den 31 december för att stänga ett läger tillhörande iranska oppositionsmedlemmar och tredje länder bör acceptera lägrets invånare för vidarebosättning i syfte att förhindra ett våldsamt dödläge, sade FN: s sändebud för Irak på tisdagen enligt Associated Press (AP) från Förenta Nationerna.

Martin Köbler, FN: s särskilda representant för Irak, sade till säkerhetsrådet på tisdagen att lägerinvånarnas liv måste skyddas och att tvångsförflytta dem vore ”oklokt och oacceptabelt”.

Iraks premiärminister Nouri al-Maliki har sagt att Camp Ashraf, hemvist för mer än 3.000 medlemmar av Folkets Mujahedin, måste stängas vid årets slut.

Iraks FN-ambassadör, Hamid Al-Bayati, sade till säkerhetsrådet att hans land ”inte vill tvinga någon att återvända till Iran.”

Men han indikerade ändå att Irak avser stänga lägret som planerat ”med ett beslut att omplacera [lägerinvånarna] … som ska genomföras i slutet av året”, rapporterar AP på tisdagen.

Den irakiska ambassadören sade vidare att 900 invånare har dubbelt medborgarskap med ett tredje land, dit de kanske kan åka till.

Köbler sa till reportrar efter mötet att FN-tjänstemän arbetar för en fredlig lösning på problemet, ”men vi kan inte göra det under den återstående tiden”. ”Ge oss tid, ge oss utrymme för att få till stånd en humanitär lösning”, frågade Köbler Irak återigen i närvaro av reportrarna.

FN: s sändebud uppmuntrade också andra länder att ta emot Camp Ashraf-invånarna så att de inte behöver återvända till Iran.

Ungefär tre dussin iransk-amerikanska demonstranter samlades i en liten park tvärs över gatan från FN:s högkvarter för att kräva att tidsfristen för lägrets stängning ska skrotas samtidigt som säkerhetsrådets session pågick med Köblers avrapportering.

Flera demonstranter bar på gula flaggor på vilka det stod ”PROTECT ASHRAF” i blå bokstäver, medan andra bar på flaggor som användes av Iran före den islamiska revolutionen 1979, rapporterar AP på tisdagen.

”FN:s säkerhetsråd stoppa tidsfristen, Nej till omplacering, Blåhjälmar till Ashraf,” gick det att läsa på ett annat baner, i direkt uppmaning till säkerhetsrådet att sända FN:s fredsbevarande styrkor för att skydda lägerinvånarna i Camp Ashraf.

”Ashrafs beskydd är FN:s skyldighet” skanderade demonstranterna.