Nyheter

EU ta ansvar, stoppa en ny massaker i Camp ashraf

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, ser med oro på de pågående diskussionerna mellan Europa och Irak om en omplacering av invånarna i Camp Ashraf inom Irak med löfte att skicka runt 1000 lägerinvånare till Iran, 2000 till ett läger nära Baghdads internationella flygplast samt några hundra till tredje länder i väst.
 
Enligt uppgifter betraktar EU förslaget som en möjlig lösning på irakiska regeringens olovliga tidsfrist om att stänga Camp Ashraf vid slutet av året, vilken strider emot internationella lagar och mänsklig förnuft.
 
Med beaktande av irakiska regeringens systematiska tillkortakommanden när det gäller att respektera och fullfölja sina tidigare löften om human behandling av Asharf-invånarna är det naivt, förnumstigt och oerhört ansvarslöst att anse Irak som en trovärdig motpart i diskussionerna om Ashraf-invånarnas framtid.
 
Faktum är att Iraks nuvarande premiärminister, Nuri al-Maliki, är en av de personer som står under utredning av en spansk undersökningsdomstol för brott mot mänskligheten och krigsbrott beträffande hans ansvar i de brutala attackerna mot Camp Ashraf, i juli 2009 och april 2011, där sammanlagt 47 lägerinvånare dödades.
 
Ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelser med Irak, Struan Stevenson, beskrev tidigare i veckan irakiska regeringens officiella tio punkts plan för Camp Ashraf som en virtuell krigsförklaring mot FN och världssamfundet som utgör en dödsdom för invånarna i Ashraf.
 
Det är näst intill kriminellt att under sådana omständigheter låta Irak diktera Ashraf-invånarnas framtid under förevändning av suveränitet för att tillmötesgå en bilateral överenskommelse med den iranska regimen om att förgöra den iranska oppositionen i Camp Ashraf.
 
Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att EU nu strävar efter att få tillstånd en lösning som är dikterad av prästerskapet i Iran och som kommer i uttryck genom iranska regimens allierade i Iraks nuvarande regering. 
 
Planen om att omplacera lägerinvånarna är inget nytt och har tidigare blivit avfärdade av invånarna i Camp Ashraf, Europaparlamentariker samt folkrepresentanter i Europa och USA som förberedelse till en ny massaker.
 
Omplacering av Ashraf-invånarna inom Irak utan internationella garantier om grundläggande säkerhet och skydd i form av FN:s blåhjälmar eller en tillsatt internationell styrka är helt oacceptabel och banar väg till ett nytt blodbad.   
 
EU och USA har och bör ta sitt ansvar och förhindra ännu en massaker i Camp Ashraf i Irak. Det finns inga enkla lösningar på denna humanitära kris skapad av den irakiska regeringen på order av prästerskapet i Iran.
 
Ashraf-frågan är en test för både Europas ledare och Obamas administration som har det yttersta ansvaret gentemot invånarna i Camp Ashraf i enlighet med den skriftliga försäkran om skyddsgarantier som finns mellan varje enskild invånare i Ashraf och amerikanska styrkor i Irak.
De demokratiska regeringarna med USA och EU i spetsen bör agera tillsammans med FN för skyndsamma åtgärder riktade mot att rädda livet på 3400 oskyldiga asylsökande i Camp Ashraf. 
 
Det står klart bortom allt rimligt tvivel att resolut ingripande från det internationella samfundet är essentiella för att stoppa en ny massaker i Camp Asharf. Underlåtenhet inför Iraks olovliga ultimatum samt misslyckande att ta sitt ansvar är sålunda inga juridisk och moralisk försvarbara alternativ.
 
Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar regeringen och utrikesministern att verka inom EU och FN tillsammans med USA, som ytterst ansvarig, för att åstadkomma en fredlig lösning på Ashraf-frågan som respekterar lägerinvånarnas fundamentala rättigheter och rätt till grundläggande skydd och trygghet i enlighet med gällande internationella lagar och konventioner