Engagemang

Demonstranter varnar för katastrofala konsekvenser

På lördagen demonstrerade ett hundratals svensk-iranier och anhöriga till invånarna i Camp ashraf.  Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, fortsätter att medverka i manifestationer utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, för att varna för en förestående massaker i Camp Ashraf samt uppmana till omedelbara internationella åtgärder i strävan att rädda livet på 3400 värnlösa exiliranier i Camp Ashraf .

Ordförande för Europaparlamentets delegation för förbindelser med Irak, Struan Stevenson, beskrev i veckan den irakiska regeringens officiella tio punkts plan för Camp Ashraf som en virtuell krigsförklaring mot FN och världssamfundet som utgör en dödsdom för invånarna i Ashraf.

 NHCR har sagt att det är redo att inleda sitt arbete med att pröva lägerinvånarnas asylskäl på individuell basis i strävan att arbeta mot en fredlig lösning. Denna prövning är förutsättningen  för en förflyttning av invånarna till tredje länder. Men den irakiska regeringen har hindrat UNHCR:s arbete från start samtidigt som den internationella fronten för en fredlig lösning växer sig allt starkare.

I veckan kungjorde även The Secretariat of the National Council for Tribes of Iraq stödet från 1.050.000 irakier för ett uttalande som fördömer stängningen av Camp Ashraf och tvångsförflyttning av lägerinvånarna inom Irak som steg mot att iscensätta blodbad som måste stoppas. Därtill har 94 ledande irakiska personligheter däribland statsråd och parlamentsledamöter uppmanat till en mänsklig lösning på Camp Ashraf frågan och fördömt våldsanvändning mot lägerinvånarna.

Hundratals parlamentariker från EU-länderna, Europaparlamentariker  samt amerikanska kongressledamöter har kallat tvångsförflyttning av invånarna inom Iraks gränser för upptakten till en massaker.

Människorättsorganisationer som Amnesty International och Värld Organisationen Mot Tortyr har också krävt att tidsfristen för stängning av Camp Ashraf skjuts fram i tiden så att FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, kan utföra sitt arbete på ett lämpligt och korrekt sätt.

Men Nouri al-Malekis regeringen fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att förflytta lägerinvånarna till andra platser inom Irak innan de stänger lägret vid årets slut.

Deltagarna i manifestationen varnar för katastrofala konsekvenser om Irak tillåts fortgå med sina planer och uppmanar EU, och inte minst regeringen, USA och FN att öppet fördöma irakiska regeringens olovliga försök att med våld förflytta Ashraf-invånarna från sitt hem.

De kräver även internationella samfundets bestämda inblandning för att UNHCR ska ha möjlighet att påbörja sitt arbete.

Demonstrationen kommer att fortsätta även nästa vecka.