Nyheter

Bråk mellan Storbritannien och Iran över orkidé träd

Teherans borgmästare, Mohammad Baqer Qalibaf, uppmanade prästerskapets regering att vidta nödvändiga åtgärder för att ta tillbaka äganderätten till Qolhak-trädgården från den brittiska ambassaden. Han påpekade att sådana åtgärder var extra nödvändigt eftersom  britterna hade huggit ner mer än 340 orkidé träd och tillade att ”trädgården bör ändras till en allmän park för alla människor”.

”Enligt lagen bör trädgården antingen förvaltas i allmänhetens intresse och ändras till en allmän park eller så ska brittiska ambassaden betala en bra summa för att ha huggit ner träd samt plantera dubbelt så många träd som den har huggit ner”, sade Qalibaf till journalister på onsdagen.

Teheran och brittiska ambassaden har varit i gräl över ägandet av trädgården i flera år. Iran har uppmanat Storbritannien att återlämna Qolhak-trädgården som olovligt har var i deras besittning sedan Qajar dynastin, rapportera prästerskapets medier.

Iran hävdar att Qolhak-trädgården tillhörde iranska Qajar kung, Nassereddin Shah, och att British Council tog över trädgården med våld.

Qalibaf avfärdade de brittiska anklagelserna om att tvisten över orkidén är politiskt motiverad och sade att det är en fråga om att respektera  lagen.

”Alla bör respektera lagarna i det landet där dem bor”, upprepade Teherans borgmästare. ”Den brittiska ambassaden har brutit mot lagen och förstört den gröna miljön, alltså, måste vi ta itu med denna rättsliga fråga”.  sade Qalibaf till prästerskapets medier.

Talesmannen för prästerskapets utrikesdepartement, Ramin Mehman-Parast, meddelade tidigare denna månad att hans departement kommer sannolikt att vidta åtgärder för att ta tillbaka äganderätten av Qolhak-trädgården från den brittiska ambassaden.