Nyheter

EU uppmanar medlemstaterna att acceptera iranska dissidenter

BRYSSEL – Chefen för EU:s utrikespolitik, Catherine Ashton, kommer vid ett ministermöte i nästa vecka uppmana EU-länderna att ta emot så många invånare som de kan från ett läger i Irak tillhörande iranska dissidenter som Bagdad planer att stänga i slutet av året, sade EU-tjänstemän på torsdagen.

Ashton kommer att ringa andra statsledare i syfte att lösa frågan om Camp Ashraf som en del av ansträngningarna för en fredligt lösning.

FN:s flyktingkommissariat har försökt ordna individuella intervjuer med de mer än 3.000 Ashraf-invånarna i strävan att avgöra vem av dem som kvalificerar sig för flyktingstatus och därmed vidarebosättning. Men Irak har ännu inte tillåtit detta och även hindrat andra åtgärder riktade mot en fredlig lösning.

En högt uppsatt EU-tjänsteman sade att FN och Irak arbetade för att lösa ”ett logistiskt problem” men Irak vägrar att låta intervjuerna ske i lägret.

Lägerinvånarna kräver säkerhetsgarantier från FN och internationell skydd innan de går med på att låta sig intervjuas utanför deras hemvist, Camp Ashraf, i enlighet med sina rättigheter och mot bakgrund av irakiska regeringens tidigare aggressioner mot dem. Ashraf-invånarna har föreslagit att överlåta en del av lägret till FN och flyktingkommissariat för att organet ska kunna utföra sitt arbete enligt deras normer och bestämmelser.