Engagemang

Demonstranter fördömer Iraks komplott mot Camp Ashraf

Hundratals iranier och anhöriga till invånarna i Camp Ashraf i Irak deltog i en manifestation på, lördagen den 19 nov. för nionde veckan i rad utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, för att varna för en förestående massaker i Camp Ashraf vid slutet av året om omedelbara åtgärder från internationella samfundet uteblir.

Irak har lovat att stänga lägret Camp Ashraf hemvist för över 3000 medlemmar av den iranska oppositionsgruppen, Folkets Mujahedin, i mer än två decennier. Irakiska ministern för mänskliga rättigheter, Shia’ Sudani, är den senaste av irakiska ledare som yttrat sig i detta avseende. Han sade på onsdagen att Irak är fast besluten om att stänga Camp Ashraf vid den utlysta tidsfristen i slutet av året.

Därmed fortsätter irakiska myndigheterna att vara omåttligt påstridiga i frågan om Camp Ashraf trots att FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har tillkännagivit att lägerinvånarna betraktas som “asylsökande” och poängterat att de har rätt till grundläggande skydd enligt gällande internationella lagar samt krävt att irakiska myndigheter förlänger den utlysta tidsfristen för stängning av Camp Ashraf.

Deltagarna vill genom sin aktion uppmana USA att ta sitt ansvar och stoppa ytterligare en massaker genom att säkra ett internationellt skydd för de värnlösa lägerinvånarna, förslagsvis genom en permanent FN närvaro i lägret. Uppmaningen riktas främst mot USA eftersom amerikanarna har det yttersta skyddsansvaret gentemot invånarna i Ashraf då den amerikanska militären har gett ett skriftligt löfte till varje enskild invånare om att skydda dem fram till deras slutgiltiga omplacering.

Demonstranter uppmanar även den svenska regeringen och riksdagen att ta ett större ansvar för att säkerställa ett internationellt skydd för invånarna i Camp Ashraf eftersom det finns hundratals svensk-iranier som har sina anhöriga och familjemedlemmar i lägret vilka nu riskerar att bli dödade på begäran av prästerskapet i Iran.

”Det är dags att regeringen och inte minst riksdagen går från de fina orden till verkliga handlingar eftersom en massaker på 3400 oskyldiga individer i Camp Ashraf stundar om två månader om det internationella samfundet låter historien upprepa sig igen”, sade Emad som har sina föräldrar i lägret.

”Omvärldens tystnad om Al-Malekis repressiva restriktion mot lägerinvånarna är oacceptabelt.  De ansvarsfulla demokratiska regeringarna, inte minst Sverige, bör kliva fram för att hindra en förestående massaker genom att säkra en permanent närvaro av FN:s styrkor i Ashraf för att hitta en fredlig lösning för Ashraf krisen” , sade Nader Ismaiilzadeh  en representant för NCRI som var närvarande vid demonstrationen.

Manifestationen utanför USA:s ambassad har pågått i flera dagar i veckan under de två senaste månader. Liknande manifestation sker även utanför FN:s kontor i Geneve och andra huvudstäder runtom Europa och i USA.

Engagemang

Demonstranter fördömer Iraks komplott mot Camp Ashraf

Hundratals iranier och anhöriga till invånarna i Camp Ashraf i Irak deltog i en manifestation på, lördagen den 19 nov. för nionde veckan i rad utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, för att varna för en förestående massaker i Camp Ashraf vid slutet av året om omedelbara åtgärder från internationella samfundet uteblir.

Irak har lovat att stänga lägret Camp Ashraf hemvist för över 3000 medlemmar av den iranska oppositionsgruppen, Folkets Mujahedin, i mer än två decennier. Irakiska ministern för mänskliga rättigheter, Shia’ Sudani, är den senaste av irakiska ledare som yttrat sig i detta avseende. Han sade på onsdagen att Irak är fast besluten om att stänga Camp Ashraf vid den utlysta tidsfristen i slutet av året.

Därmed fortsätter irakiska myndigheterna att vara omåttligt påstridiga i frågan om Camp Ashraf trots att FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har tillkännagivit att lägerinvånarna betraktas som “asylsökande” och poängterat att de har rätt till grundläggande skydd enligt gällande internationella lagar samt krävt att irakiska myndigheter förlänger den utlysta tidsfristen för stängning av Camp Ashraf.

Deltagarna vill genom sin aktion uppmana USA att ta sitt ansvar och stoppa ytterligare en massaker genom att säkra ett internationellt skydd för de värnlösa lägerinvånarna, förslagsvis genom en permanent FN närvaro i lägret. Uppmaningen riktas främst mot USA eftersom amerikanarna har det yttersta skyddsansvaret gentemot invånarna i Ashraf då den amerikanska militären har gett ett skriftligt löfte till varje enskild invånare om att skydda dem fram till deras slutgiltiga omplacering.

Demonstranter uppmanar även den svenska regeringen och riksdagen att ta ett större ansvar för att säkerställa ett internationellt skydd för invånarna i Camp Ashraf eftersom det finns hundratals svensk-iranier som har sina anhöriga och familjemedlemmar i lägret vilka nu riskerar att bli dödade på begäran av prästerskapet i Iran.

”Det är dags att regeringen och inte minst riksdagen går från de fina orden till verkliga handlingar eftersom en massaker på 3400 oskyldiga individer i Camp Ashraf stundar om två månader om det internationella samfundet låter historien upprepa sig igen”, sade Emad som har sina föräldrar i lägret.

”Omvärldens tystnad om Al-Malekis repressiva restriktion mot lägerinvånarna är oacceptabelt.  De ansvarsfulla demokratiska regeringarna, inte minst Sverige, bör kliva fram för att hindra en förestående massaker genom att säkra en permanent närvaro av FN:s styrkor i Ashraf för att hitta en fredlig lösning för Ashraf krisen” , sade Nader Ismaiilzadeh  en representant för NCRI som var närvarande vid demonstrationen.

Manifestationen utanför USA:s ambassad har pågått i flera dagar i veckan under de två senaste månader. Liknande manifestation sker även utanför FN:s kontor i Geneve och andra huvudstäder runtom Europa och i USA.