Ekonomi, Nyheter

Dubbla fördömanden av prästerskapet i FN

FN:s atomenergiorgan, IAEA, antog på fredagen en ny resolution mot Iran som uttrycker en växande oro för landets nukleära program och kritiserar Teherans nukleära trotsande.

Resolutionen nämner dock inga nya straffåtgärder mot prästerskapet i vad som anses vara en kompromiss mellan västmakterna, Kina och Ryssland för att kunna enas om  texten till detta formella fördömande av Iran för landets nukleära verksamhet .

Den brittiska tidningen, Independent, rapporterar om ovanligt tuffa uttalanden från USA på Tysklands, Frankrikes och Storbritanniens vägnar, till IAEA:s styrelse. Uttalanden tog starkt fasta på IAEA:s senaste rapport om att vissa anklagelser riktade mot Irans hemliga aktiviteter kan inte var utformade till andra ändamål än att tillverka kärnvapen.

”Det är inte längre inom gränserna för godtrogenhet att hävda att Irans kärntekniska verksamhet är uteslutande fredligt”, sade USA:s chefsdelegat till IAEA, Glyn Davies. Den tyska chefsdelegaten, Ruediger Luedeking sade att Irans agerande fördjupar misstron mot landets kärnenergiprograms uteslutande fredliga karaktär.

Iran kommer inte att stoppa anrika uran, sade chefen för prästerskapets delegation till IAEA, Ali Asghar Soltaieh, till internationella medier i en direkt reaktion efter resolutionens antagande. Han klargjorde att hans land inte kommer vika sig efter att IAEA antog resolutionen som fördömde Iran, skriver brittiska tidningen Telegraph.

”För oss är verksamheten som vanligt, vi kommer att fortsätta vårt arbete med än beslutsammare, det är resultatet av denna resolution. Faktum är att denna resolution sände ett starkt budskap till mitt land att världen, västvärlden, inte behandlar Iran rättvist”, citerades han med att säga i Telegraph.

FN:s generalförsamling antog samtidigt en resolution på fredagen som beklagade mordkomplotten mot den saudiske ambassadören till USA.

Resolutionen på Saudiarabiens förslag och stödd av USA antogs med 106 röster för,  nio emot och 40 nedlagda. Resolutionen anklagade inte direkt Iran för inbladning, men kallade på den Islamiska republiken att efterfölja  alla sina skyldigheter enligt internationella lagar.

Reuters rapporterade exklusivt på fredagskvällen om amerikanska planer på att införa sanktioner mot Irans petrokemisektor och citerade källor med insyn i frågan. Reuters beskrev sanktionerna som ett försök att öka pressen mot Teheran efter nya anklagelser om att landet strävar efter kärnvapen.

Källan sade till Reuters att Washington vill sända en strak signal efter den senaste rapporten från IAEA om att Iran verkar ha arbetat mot att designa en atombomb samt att landet troligtvis fortfarande bedriver hemlig forskning i detta avseende.

”Det har inte saknats kraftiga och fördömande retorik från omvärlden när det gäller prästerskapets hemliga nukleära verksamhet mot ett kärnvapen. Men tiden har kommit att införa hårda och förlamande sanktioner mot regimen i Iran, att väst omsätter ord till handling. Allt annat ses av regimen som ihålig prat och sanningen är att EU och USA inte har kunnat enas kring hårdare sanktioner mot prästerskapet eftersom varje land försöker främst skydda de egna ekonomiska intressen istället för att beakta den allvarliga hot som en kärnvapenbestyckad fundamentalistisk regim faktiskt innebär. Vill man vara riktigt pessimistisk så kan man också påstå att prästerskapet har faktiskt fått en bekräftelse på att omvärlden varken kan eller är intresserad utav att isolera regimen trots prästerskapets konstanta överträdelser i alla områden”, sade Massud Kiani till FFFI.