Nyheter

94 ledande irakiska politiker kräver en human lösning på Camp Ashraf-frågan

94 ledande irakiska politiker inklusive statsledare, parlamentsledamöter och tjänstemän från olika partier kräver en human lösning på Camp Ashraf- frågan och fördömer våldsanvändningen mot lägerinvånarna, säger Haider al-Mullah, officiell talesman för Al-Iraqia blocket och tillika rapportör för den parlamentariska kommissionen för mänskliga rättigheter i ett pressmeddelande av den 16 november.

När vi närmar oss de sista månaderna av 2011, hur Irak tar itu med situationen i Camp Ashraf har kommit att bli en viktig faktor med vilken det internationella samfundet mäter Iraks plikt att följa internationell rätt och mänskliga rättigheter. Olika internationella organisationer, däribland FN och UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) har begärt en förlängning av tidsfristen för att stänga Camp Ashraf och har erkänt lägerinvånarna som skyddade personer enligt internationell rätt, skriver den irakiska oppositionen. Al-Iraqias talesperson i pressmeddelandet.

Många irakiska parlamentsledamöter och personligheter har gått med i kampanjen som uppmanar till att lägerinvånarnas grundläggande mänskliga rättigheter blir respekterade som asylsökande som skyddas av den 4: e Genèvekonventionen. De har även uttryckt sitt motstånd mot varje försök att böja för utländska påtryckningar som syftar till att trakassera de boende samt mot eventuella aggressioner, våldsanvändning eller massaker, under någon förevändning, mot dem, ungefär i still med vad som hände i juli 2009 och april 2011, pressmeddelandet.

Pressmeddelande säger även att 85 irakiska parlamentsledamöter har i ett separat initiativ skrivit ett brev till FN:s högkommissarie för flyktingar. I brevet uppmanade de honom att ingripa för att förlänga regeringens utlysta tidsfrist såväl som FN-skydd för Camp Ashraf.

Vi insisterar återigen att FN bör ta över skyddsansvaret för Camp Ashraf samt att UNHCR:s påbörjade arbete, med att pröva invånarnas status, ska påskyndas.

Bland de irakiska personligheter som via sina uttalande har uppmanat till att Camp Ashraf-invånarnas rättigheter ska respekteras finns Dr. Ayad Alawi, Dr Saleh Mutlak, Iraks vice premiärminister, Tareq al-Hashemi, Iraks vice president, Salman al-Jumaili, chef för Al-Iraqias parlamentariska block och många fler.

Läs hela pressmeddelandet i PDF format