Artikel

Utöka sanktionerna mot Iran

Debatt, GP – Sverige behöver ansluta sig till England och Frankrike i kravet på starkare sanktioner, effektivt riktade mot olja och gas samt mot den Iranska centralbanken. De sanktioner som tidigare initierats mot just dessa sektorer har överträffat förväntningarna i effektivitet. Sanktionernas främsta uppgift är att köpa tid.

Med utökad tid ges iranska frihetslängtande krafter möjlighet att vända utvecklingen mot fred istället för hat och ofrihet, skriver riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD) i en debatt artikel i GP.

Läs artikeln här