Andra nyheter

Manifestationen för att varna för en förestående massaker i Camp Ashraf

Pressmeddelande 

uppdaterad den 18 december 2011

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, kommer att medverka i manifestationer, utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm, för att varnar för en förestående massaker i Camp Ashraf vid slutet av året om omedelbara åtgärder från internationella samfundet uteblir.

Iranska regimens engelskspråkiga Tv-station, Press TV, rapporterade den 31 okt. från Bagdad genom att citera irakiska utrikesministern, H. Zyberi, med att säga att Irak står fast vid beslutet att stänga Camp Ashraf vid slutet av året och har framfört till både FN och det internationella samfundet att man avser fullfölja den utlysta tidsfristen. Irakiska utrikesministerns kommentarer kom under en presskonferens i anslutning till hans möte med prästerskapets motsvarighet, Akbar Salehi, i Bagdad den 31 okt.

De irakiska myndigheterna fortsätter att vara omåttligt påstridiga i frågan om Camp Ashraf trots att FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har tillkännagivit att lägerinvånarna betraktas som ”asylsökande” och poängterat att de har rätt till grundläggande skydd enligt gällande internationella lagar samt krävt att irakiska myndigheter förlänger den utlysta tidsfristen för stängning av Camp Ashraf. 

Även EU har insett allvaret i denna Irakskapade humanitära kris och utsett ambassadören, Jean De Ruyt, till unionens särskilda representant för Camp Ashraf-frågor. Amnesty International har också startat en s.k. Urgent Action-kampanj i detta av avseende där människorättsorganisationen uppmanar alla sina medlemmar att skriva till de irakiska ledarna och kräva en framflyttning av tidsfristen för stängning av Camp Ashraf. Amensty har också uppmärksammat den alarmerande humanitära situationen i Camp Ashraf samt belyst och kritiserat irakiska regeringens repressiva åtgärder mot lägerinvånarna.    

Detta är bara en del i den globala kampanjen i strävan att finna en fredlig lösning på denna fråga vilket är fullt möjligt då invånarna i Camp Ashraf redan har accepterat ett förslag framlagt av Europaparlamentet av maj månad om en frivillig förflyttning till tredje länder.

Men Nouri al-Malikis Irak och prästerskapets Iran är de enda två länderna som ivrigt motsätter sig varje steg mot en fredlig lösning på den humanitära krisen i Camp Ashraf som dem själva har varit med och skapat.    

Deltagarna vill genom sin aktion uppmana USA att ta sitt ansvar och säkra ett internationellt skydd för de värnlösa lägerinvånarna genom förslagsvis en permanent FN närvaro i lägret. Uppmaningen riktas främst mot USA eftersom amerikanarna har det yttersta skyddsansvaret gentemot invånarna i Ashraf då den amerikanska militären har gett ett skriftligt löfte till varje enskild invånare om att skydda dem fram till deras slutgiltiga omplacering.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar även regeringen och riksdagen att ta ett större ansvar för att säkerställa ett internationellt skydd för invånarna i Camp Ashraf eftersom det finns hundratals svensk-iranier som har sina anhöriga och familjemedlemmar i lägret vilka nu riskerar att bli dödade på begäran av prästerskapet i Iran. FFFI är kritisk till regeringens uppenbara ovilja och brist på handlingskraft i detta sammanhang och manar till våra folkvalda representanter att bryta tystnaden för att stoppa vidare blodspillan i Camp Ashraf.

Det är dags att regeringen och inte minst riksdagen går från de fina orden till verkliga handlingar eftersom en massaker på 3400 oskyldiga individer i Camp Ashraf stundar om två månader om det internationella samfundet låter historien upprepa sig igen.

Tid: Tisdag, Onsdag, lördag -mellan 13:00 – 14:00

Plats. Utanför USA:s ambassad, Dag Hammarskjölds väg vid Engelska kyrkan

Kontakta:

Mojtaba Ghotbi: 0705 19 28 68

Akbar Parizani: 0707 45 56 60