Engagemang

Rädda liv-AI kampanj för att förlänga tidsgränsen för stängning av Camp Ashraf

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar sina medlemmar och alla andra att delta i Amnesty Internationals kampanj för att rädda livet på invånarna i Camp Ashraf.

Amnesty Internationals svenska sektion offentliggör sin kampanj ”Veckans vädjande” som pågår fram till den 11 november på sin hemsida och skriver att ”Över 3000 iranska asylsökande i Camp Ashraf riskerar allvarliga människorättskränkningar.”

Amnesty vädjar i sin kampanj till den irakiska regeringen att förlänga tidsgränsen för lägrets stängning så att UNHCR får tillräckligt med tid att hantera alla asylsökningar från Camp New Iraq (Camp Ashraf).

För att medverka i kampanjen som vänder sig till irakiska myndigheter, klicka på länken nedan:

http://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/ovriga-vadjanden/irak-over-3-000-iranska-flyktingar-i-camp-ashraf-riskerar-allvarliga-manniskorattskrankningar/

Engagemang

Rädda liv-AI kampanj för att förlänga tidsgränsen för stängning av Camp Ashraf

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar sina medlemmar och alla andra att delta i Amnesty Internationals kampanj för att rädda livet på invånarna i Camp Ashraf.

Amnesty Internationals svenska sektion offentliggör sin kampanj ”Veckans vädjande” som pågår fram till den 11 november på sin hemsida och skriver att ”Över 3000 iranska asylsökande i Camp Ashraf riskerar allvarliga människorättskränkningar.”

Amnesty vädjar i sin kampanj till den irakiska regeringen att förlänga tidsgränsen för lägrets stängning så att UNHCR får tillräckligt med tid att hantera alla asylsökningar från Camp New Iraq (Camp Ashraf).

För att medverka i kampanjen som vänder sig till irakiska myndigheter, klicka på länken nedan:

http://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/ovriga-vadjanden/irak-over-3-000-iranska-flyktingar-i-camp-ashraf-riskerar-allvarliga-manniskorattskrankningar/