Andra nyheter

Migrationsverket: Iran övervakar oppositionella i Sverige

Migrationsverket slår i sina nya riktlinjer fast att Iran övervakar politisk oppositionella i Sverige .

I dagarna släpptes nya riktlinjer och landinformation om Iran inom verket. Där beskrivs vilka grupper som förföljs och hur regimens övervakning av oppositionella utomlands kan tolkas när iraniers asylansökan ska bedömas.
”Situationen för oppositionella och minoritetsgrupper har försämrats efter presidentvalet den 12 juni 2009”, …Den iranska regimen har efter presidentvalet i juni 2009 fortsatt att motarbeta oppositionella krafter i landet. Detta har även fått till följd att minoritetsgrupper, inte bara politiska, i olika grad har kommit att alltmer utsättas för gripanden, arresteringar och andra typer av diskriminerande åtgärder från regimens företrädare.skriver migrationsverket i sin rapport.
Den hårdare iranska linjen har gjort att andelen iranier som beviljats skydd i Sverige har ökat.

Men i september avslog Migrationsöverdomstolen asylansökan från en iranier som varit mycket aktiv, även offentligt, i politiska organisationer i Sverige. Motiveringen var bland annat att han varit aktiv på för låg nivå, och domstolen prövade inte närmare om verksamheten är eller kan bli känd i Iran. Men nyligen avslog Migrationsöverdomstolen asylansökan från en iransk oppositionell.

Förföljda grupper är utsatta för förföljelser i Iran:

  • Politiska grupper som Folkets Mujahedin, Pejak, Komeleh och KDP
  • Bahaier, en religiös missionerande minoritetsgrupp med ursprung i shiaislam, som av regimen definieras som en politisk sekt.
  • Kristna, särskilt tillhörande evangeliska samfund, som utsätts för trakasserier och övervakning.
  • Främst arabiska, kurdiska och turkmenska sunnimuslimer, som diskrimineras i det shiamuslimskt dominerade Iran.
  • Araber, kurder och balucher som aktivt förespråkar större politisk självständighet.
  • Också bloggare, aktiva på sociala medier och andra internetanvändare har blivit föremål för regimens intresse. Internet används för kontakt med släktingar, bekanta och oppositionella utomlands och för att sprida regimkritiska åsikter.

Migrationnsverkets rapport i PDF