Nukleärt

Iran bygger kärnvapen

Iran är på väg att bygga kärnvapen, enligt bevis som sammanställts av FN: s inspektörer.

Rapporten som läggs fram av Internationella atomenergiorganet (IAEA) nästa vecka kommer att innehålla uppgifter som pekar på den militära dimensionen av Irans kärnenergiprogram.

 Dock insisterar Teheran arbetet är för civila och medicinska ändamål.

IAEA, säger att Iran arbetar med kärnspetsbärande missil-teknik, forskar om sprängning av en kärnladdning och dramatiskt ökaniing uran anrikning vid en anläggning begravd djupt i en bergssluttning.

IAEA:s rapport kommer sannolikt att ta Mellanöstern ett steg närmare en nukleär kapprustning. Spänningarna i regionen har ytterligare ökat när Israel testade av en långdistans missil på onsdagen.

Israel överväger en ”förebyggande” attack mot Iran för att slå ut landets påstådda kärnvapenambitioner.  Nu söker premiärminister Benjamin Netanyahu stöd bland de andra regeringsmedlemmarna.  

Även västmakter överväger attacker mot Iran. Storbritannien uppdaterar nu beredskapen inför ett eventuellt angrepp mot Iran. Försvarsdepartementet tror att USA kan vilja skynda på ett robotanfall mot Iran. Det kommer i så fall att ske i samarbete med Storbritannien och Israel, uppger The Guardian. 

– Vi trodde att det skulle dröja till efter presidentvalet i USA, men nu är vi inte så säkra, säger en källa till tidningen.

Irans position har försvagats på grund av en maktkamp mellan president Mahmoud Ahmadinejad å ena sidan och högste ledaren Ali Khamenei och parlamentet å den andra.

Men när det gäller kärnprogrammet syns inga sprickor i den iranska fasaden. Tvärtom är Irans hållning mer aggressiv än tidigare.