Motståndsrörelsen, Nyheter

Int. konferens kallar på USA, EU och FN för ett hävande av irakisk tidsfrist för att stänga Camp Ashraf

FFFI, Bryssel – USA:s, EU:s och FN:s ansvar gentemot Camp Ashraf var temat för en internationell konferens i Bryssel på tisdagen, den 10 oktober. Tusentals antistatiska iranier samlades i en stor konferens anläggning i centrala Bryssel för att lyssna på känsloladdade anförande om situationen i Camp Ashraf i Irak där ödesstunden för lägrets 3400 invånare närmar sig och kan sluta med en massaker.

Konferensens talare uppmanade FN:s generalsekreterare, flyktingkommissarie, högkommissarie för mänskliga rättigheter, samt regeringarna i väst att vidta brådskande åtgärder för att säkerställa beskyddet av Ashraf med avsikt att stoppa en humanitär katastrof. De uppmanade även det internationella samfundet att förpliktiga den irakiska regeringen att häva sin deadline fram till en vidarebosättning av alla Ashraf-invånare till tredje länder.

Konferensen var särskild kritisk mot USA för att det har underlåtit att ta sitt ansvar och skydda lägerinvånarna enligt tidigare givna löften.

”USA har det yttersta moraliska ansvaret för folket i Ashraf”, sa den förre demokratiske presidentkandidaten Howard Dean, med hänvisning till Camp Ashraf.

”Vi har 74 dagar kvar till deadline” och ”Vi har 74 dagar kvar tills alla de amerikanska trupperna dras tillbaka och det finns inget skydd kvar”.

Talarna vid konferensen betonade att USA skulle vara fullt ut ansvarig för ett annat blodbad i Ashraf. De uppmanade USA:s president och det amerikanska utrikesdepartementet för att ta bort Folkets mujahedin (PMOI) från USA:s terroristlista som ett första viktigt steg för att säkra säkerställa skyddet för invånarna i Ashraf.

Camp Ashraf har varit i rampljuset sedan i april, då en räd av irakiska säkerhetsstyrkor lämnade 34 döda och över 300 skadade vilken utlöste skarpa internationella fördömanden. Irak vill att lägret ska stängas den 31 december.

Lägrets invånare prövas individuellt av FN:s flyktingkommissarie efter att ha lämnat in ansökan om flyktingstatus, men det finns flera farhågor om att processen inte ska kunna slutföras inom den tidsram som Bagdad har utlyst för stängningen av Camp Ashraf.

I denna konferens där dussintals Europaparlamentsledamöter deltog varnade iranska motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, att den irakiska regeringen försöker sabotera UNHCR:s arbete med att genomföra sin granskningsprocess av invånarnas flyktingstatus. Han sade att irakiska regeringen utnyttjar bristen på framsteg som en förevändning för ännu en blodig attack i slutet av december”.

Den irakiska regeringen håller för närvarande på att genomföra militära förberedelser för att genomföra denna sammansvärjning”, tillade hon.

Talarna vid konferensen kallade på omedelbara åtgärder från FN i form av stationering av ett permanent övervakningsteam i Camp Ashraf för att stoppa den pågående belägringen av lägret samt hindra en ny framtida massaker på 3400 försvarslösa invånare.

Talare vid konferensen, under ledning av James Higgins, ledamot av Europaparlamentets presidium, inkluderade Maryam Rajavi, iranska nationella motståndsrådets valda president, Dr Alejo Vidal-Quadras, vice ordförande för Europaparlamentet, Stephen Hughes, vice ordförande för den socialdemokratiska gruppen, Louis Michel, ledamot från Europaparlamentet och Belgiens f.d. utrikesminister och EU kommissionär, domare Michael Mukasey, USA:s f.d. justitieminister (2007-09), Louis Freeh, tidigare direktör för FBI (1993-2001), Günter Verheugen, EU-kommissionär (1999-2009) och tidigare rådgivande minister vid tyska utrikesministeriet, överste Wesley Martin, f.d. befälhavare för koalitionsstyrkornas kontraterrorism i Irak och f.d. befälhavare för USA:s militärpolis i Camp Ashraf, Nontombi Tutu, människorättsaktivist och dotter till ärkebiskopen Desmond Tutu.