Motståndsrörelsen, Nyheter

Fox news: säkerhetstjänstemän i öppet brev till Obama, häv terrorlistningen av Folkets mujahedin

Mer än ett dussin högt uppsatta amerikanska säkerhetstjänstemän skrev ett öppet brev till USA:s president, Barack Obama, i New York Times förra veckan beträffande en grupp [iranska oppositionen, Folkets mujahedin] som de säger är felaktigt utpekad som en terroristorganisation, rapporterar Fox News på söndagen.

Michael Mukasey, tidigare justitieminister under GW. Bush administrationen, 2007-09 och Tom Ridge, f.d. minister för inrikes säkerhet under GW. Bush administrationen, 2003-05) var två av de som undertecknade brevet, vilka blev intervjuade på söndagen av Fox News för att förklara situationen.

”Detta är en mycket intressant grupp av ledare som kom tillsammans för att skriva detta brev. Bland dem finns republikaner som er själva jämte Rudi Giuliani tillsammans med demokrater som Howard Dean och Guvernör Ed Randell”, säger Fox News programledare, Allison och frågar vidare ”vad var det som var så viktig att ni alla ville skriva till president, Obama?”

”Väl ett par saker, Allison. Först av allt, denna grupp [iranska oppositionen, Folkets mujahedin] var uppförd på terrorlistan i 90-talet som ett strategiskt verktyg i försöket att öppna dialog med iranierna och uppenbarligen har detta inte fungerat. Den behölls kvar på listan efter detta, i tron att om de skulle tas bort då skulle iranierna bli arga och göra saker som att stödja terrorister i Irak och skicka IED (improviserade sprängmedel) till Irak, vilket de gör ändå, svarar Michael Mukasey.

”Detta är en grupp kallad MEK (akronym för Folkets mujahedins persiska namn) och som vi förstår så är de individer som engagerar sig för ett sekulärt, demokratiskt och icke-nukleärt Iran. De bör anses vara viktiga för Irans framtid”, frågar Foxs programledare, Allison, av Tom Ridge.

”Det är de sannerligen. Denna benämning har kvarhållits i nästan 15 år med den naiva tron om att behålla dem på terroristlistan skulle uppmuntra Iran att förhandla med USA kring många, många frågor. Men den verkliga terroristorganisationen är uppriktigt sagt den iranska staten. Den är världens främsta representant och exportör av terrorism. Jag tror att de är ansvariga för många destabiliseringar och dödande inte bara i sitt eget land utan i Mellanöstern. Och uppriktigt sagt dessa 3400 män och kvinnor i Camp Ashraf har blivit granskade av FBI och justitiedepartementet under åren 2003 och 2004. De hittade inga bevis på några som helst kopplingar till terrorism. Vi lovade dem, den amerikanska regeringen lovade att vi skulle skydda dem. Men ändå trots vårt löfte invaderade irakiska styrkor lägret genom att använda fordon, vapen och tyvärr troligviss träning från USA, dödade 36 människor och skadade 300. De [Folkets mujahedin] måste strykas från denna lista och vi måste se till att få dit blå hjälmarna från FN för att skydda dem. Vi måste leva upp till våra löften, vår trovärdighet står på spel här, sade USA:s f.d. minister för inrikes säkerhet till Fox News.