Nyheter

Iran kan skrota direktvald president, säger högsta andlige ledare

Iran kan skrota ämbetet med en direktvald president, sade högsta andlige ledaren, Ali Khamenei, på söndagen, i vad som kan betraktas som en varning till Mahmoud Ahmadinejad och eventuella efterträdare om att inte överskrida det verkställande organets begränsade befogenheter, skriver Reuters från Teheran, den 16 oktober.

Presidentämbetet under prästerskapets envälde är endast en frontfigur och inte på något sätt representerar det iranska folkets vilja eftersom kandidaterna först måste svära obeveklig tilltro till principen om velayat-e faqih (religiöst envälde) och sedan genom en noggrann granskning av väktarrådet som måste godkänna alla presidentkandidater innan dem får ställa upp i några val.

Men konflikten mellan prästerskapets styrande elit är nu så infekterad att den högsta andlige ledaren känner sig tvungen att varna om systemförändringar över en natt, i syfte att täppa igen sprickan vars design främst går ut på att tillintetgöra ett folkstyre i Iran, så långt som det är möjligt.

Khameneis kommentar bör också ses i ljust av att Ahmadinejad är under konstant kritik från den hårdföra konservativa fraktionen som anklagar honom för att slava under en ”avvikande” rådgivare som försöker undergräva det islamiska prästerskapets roll i samhället, inklusive den högsta andliga ledarens ämbete och autoritärt.

Khameneis proklamerade sitt förslag under ett omfattande anförande och tillade ”det fanns inga som helst problem” att eliminera det direktvalda presidentämbetet om det anses önskvärt. Reuters skriver i sin rapport från Teheran på söndagen att Khameneis förslag utgör det största förändringsförslaget i Irans nuvarande ”konstitution” på två årtionden.

”För närvarande utgörs landets statsskick av ett presidentämbete där presidenten väljs direkt av folket, vilket gör detta till en bra och effektiv metod”, sade Khamenei till den samlade publiken i den västra provinsen Kermanshah under sitt anförande på söndag.

”Hursomhelst, om en dag, förmodligen i en avlägsen framtid, det anses att det parlamentariska systemet är mer lämplig för val av tjänstemän inom den verkställande makten, skulle det inte finnas några problem att ändra den nuvarande strukturen”, sade Khamenei i sitt tal som sändes av den statliga televisionen.

Khameneis utspel kommer inför det stundande parlamentsvalet i nästa år, där Khamenei enligt rapporter planerar att med hjälp av väktarrådet genomföra en rensning bland kandidaterna till parlamentsvalet för att ytterligare stärka sin maktposition i Iran, inför de alltmer tilltagande folkliga protester i landet. Det finns rapporter om att ett nytt ”politiskt parti” som står den högsta andliga ledaren än närmare än Ahmadinejads fraktion kommer att trädda fram i nästa års s.k. parlamentsval.

Detta är dock inget annat än ett skådespel för gallerierna ämnad att vilseledda opinionen genom att framställa Iran styrd av prästerskapet som ett land med ”fria” och ”rättvisa” val. Det är helt oväsentligt hur parlamentet eller presidenten väljs i prästerskapets Iran eftersom den religiösa diktaturens konstitution ger den högsta andlige ledaren det sista ordet i alla områden såväl politiska, militära, religiösa som samhälleliga och nukleära frågor.