Nyheter

Iran begär ”konsulärt besök” till den terrormisstänkta iraniern i USA

Iran lämnade på söndagen in en begäran om ett ”konsulärt besök” till den iransk-amerikanska medborgaren, Manssor Arbabsiar, som sitter i amerikanskt förvar i USA anklagad för en påstådd Teheranregisserad mordkomplott, rapporterar den halv officiella nyhetsbyrån, Fars, som är knuten till revolutionsgardet, på söndagen.

Nyhetsbyrån rapporterade att ett brev med krav på ett sådant tillträde hade skickats till de amerikanska myndigheterna via den schweiziska ambassaden i Teheran, som ser efter amerikanska intressen i Iran då länderna inte har några diplomatiska förbindelser, rapporterar AFP på söndagen.

”Det råder ingen tvekan om att de amerikanska anklagelserna är ogrundade men ett överlämnande av den åtalades personuppgifter samt ett konsulärt besök är en skyldighet för den amerikanska regeringen”, berättade en iransk diplomat för den schweiziska chargé d’affairesen vid ett möte på det iranska utrikesdepartementet, skriver Fars på söndagen enligt AFP.

”Varje försening i detta avseende strider mot internationella regler och den amerikanska regeringens ansvar”, tillade den iranska diplomaten under mötet enligt AFP.

Tidigare på söndagen varnade prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, för ett ”beslutsamt svar” mot varje ”malplacerat beslut” över de amerikanska anklagelserna.

”Om amerikanska tjänstemän har några som helst illusioner, bör de veta att varje malplacerat beslut, oavsett politiskt eller säkerhetsrelaterat, kommer att bemöta det iranska folkets beslutsamma svar”, sade han under ett tal i västra Iran, enligt hans officiella hemsida rapporterar.

Khameneis hot kommer samtidigt som det finns en överhängande chans för att det amerikanska utrikesdepartementet ska avföra den främsta iranska oppositionsorganisationen, Folkets mujahedin från sin lista över utländska terroristorganisationer efter att en amerikansk federal appellationsdomstol i Washington DC beordrade departementet att se över sin benämning av organisationen då Folkets mujahedin förvägrades en lämplig rättsäkerhet då deras namn kvarhölls i listan av den förra utrikesministern, Condoleezza Rice.  Appellationsdomstolen förkastade även de icke-hemlighetsstämplade bevisen som lags fram av det amerikanska utrikesdepartementet som ”juridisk otillbörliga” och i vissa fall rent ”spekulativa” och rekommenderade en återkallelse av terroristbenämningen av organisationen eller att presentera nya bevis både hemlighetsstämplade och icke-hemlighetsstämplade som rättfärdigar en fortsatt benämning.

Ministrar i tidigare administrationer, bland andra Michael Mukasey (tidigare justitieminister under GW. Bush administrationen, 2007-09) och Tom Ridge, (f.d. minister för inrikes säkerhet under GW. Bush administrationen, 2003-05) som har haft befogenhet att se de hemlighetsstämplade bevisen har vid upprepade tillfällen öppet stött förslaget att avföra Folkets mujahedin från USA:s terrorlista  då det saknas bevis för att hålla kvar svartlistningen av organisationen. Några kongressledamöter i relevanta underutskott har sagt att de är mer övertygade om att Folkets mujahedin måste tas bort från USA:s terrorlista efter att ha sett de hemliga dokumenten och fått en genomgång av de sekretessbelagda materialen i detta avseende.

Det amerikanska utrikesdepartementet hade enligt amerikansk lag, 180 dagar på sig att verkställa domen men 450 dagar efter domstolsbeslutet håller departementet fortfarande på att ser över sin benämning.

Amerikanska kongressledamöter från båda partierna har starkt kritiserat utrikesdepartementets agerande och kallat det för att negligera och strunta i gällande amerikanska lagar samt rekommendationer av kongressen som i en så kallad ”Act of Congress”, genom lagförslaget, H. Res 60, med stödd från 95 kongressledamöter uppmanar utrikesministern, Hillary Clinton, att ta bort Folkets mujahedin från USA:s terrorlista.

För ytterligare information i detta avseende, klicka här