Nyheter

Khamenei: Facebook ok om man inte kritiserar etablissemanget

Prästerskapets filtrering av Facebook är ett välkänt faktum, men frågan som vissa ställde sig i Iran var den att anses det fortfarande brottsligt om man använder Facebook enbart för att hålla kontakten med vännerna och inte agerar mot den islamiska republikens intresse.

Den frågan har nyligen ställts till prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, via e-post, enligt rapporter på Radio Free Europé Radio Libertys engelskspråkiga nätupplaga. Khameneis har gett ett skriftligt svar som finns publicerad på flera iranska webbplatser, enligt Radio Libertys nätupplaga på fredagen. Och svaret, i form av en fatwa (religiöst dekret) var föga överraskande tvetydigt. En översättning av Khameneis fatwa på svenska lyder så här:

”Allmänt, om det kräver medverkande i [omoraliska och onda handlingar] (t.ex. att sprida korruption, lögner och falska material) eller om det finns oro för att det är syndigt, eller att det stärker Islams och muslimers fiender, är det inte tillåtet. I annat fall går det bra”.

Inför ett växande missnöje i samhället mot det religiösa enväldets styre, i synnerhet från den unga generationen och de iranska studenterna försöker nu Khamenei genom sin tvetydiga fatwa uppmana till fortsatt hårt förtryck samtidigt som han vill ge sken om ett ”öppet” och ”fritt” samhälle.

Fatwan visar inte minst hur djupt förtrycket i Iran går samt hur människors vardagshandlingar måste falla prästerskapets högsta makthavare i smaken och inte utmana deras medeltida styre.

En av de senaste varningarna mot Facebook-användare i Iran kom i förra veckan från Mehdi Jafari, chef för Basij-milisens teknik- och underrättelsesektor. Jafari sade att det för närvarande fanns 17 miljoner iranier på Facebook och varnade för internets ”kulturella skador”.

Shabestan, en religiös nyhetssida som först rapporterade om Khameneis Facebook-fatwa, skriver att varje form av användning av medier hjälper ”fiender” genom att tillhandahålla dem användardata.

Prästerskapet ser användandet av sociala medier, och den moderna teknologin som en utmaning mot sitt medeltida styre. Handfallen inför iranska folkets frihetsaspirationer tar prästerskapet till det enda verktyg som de har i sitt förfogande för att projektera sin makt och vidhålla den nämligen en kvävande repression. Detta gäller även när det kommer till att bekämpa och tygla folkets internetanvändning.