Folkliga protester, Nyheter

Studentprotester i Iran mot prästerskapets reaktionära riktlinjer för landets universitet

Studenter på flera universitet runt om Iran har under den gångna veckan protesterat mot de reaktionära och repressiva riktlinjerna som prästerskapet hårdhänt driver igenom på landets universitet.

De reaktionära och repressiva åtgärderna som implementeras successivt och införs diktatoriskt har lett till försämrade villkor för studenterna och en ohållbar situation för studentföreningarna på iranska universitet. Åtgärderna inkluderar avstängning av protesterande och kritiska studenter, påtryckningar på deras familjer samt att hota dem med disciplinnämnden som är en täckmantel för underrättelseministeriets agenter (MIOS) för att verka och kontrollera landets universitet.

Den 10 oktober samlades studenterna på Polytekniska Universitet i Teheran för femte dagen i rad för att protestera mot den ohållbara situationen för studentföreningar, brist på säkerhet och uteslutning av studenter från universitetets studenthem. Studenterna protesterade också mot ledningens uppenbara ovilja att utreda fallet med Amena Zangeneh, en sistaårsstudent på detta universitet som avled några dagar tidigare på grund av bristande säkerhet.

Protesten var också riktade mot universitetets yttersta ledning där studenterna uttryckte sitt missnöje med att universitetets regimtrogna rektor och vice rektor fortfarande sitter kvar på sina poster.

Amena Zangeneh, en sistaårsstudent i Polymerteknik, avled på tisdagen den 4 oktober på grund av giftig gas och ångutveckling i ett av universitetets badrum. Hon var tvungen att sova nätterna på universitetets bönerum på grund av brist på bostäder för studenter.

Protester förekom också på Meli Universitet (eller idag kallad Beheshti Universitet). Studenterna där samlades på söndagen för att protestera mot den dåliga matkvaliteten på universitetet.

I staden Zanjan samlades studenterna på Zanjan universitetets campus på söndagen den 9 oktober och protesterade mot prästerskapets reaktionära plan om en könssegregering på landets universitet. De skanderade ”studenter dör, men kommer aldrig att acceptera förödmjukelse” i protest mot könssegregeringsplanen.

Studenterna på Zanjan Universitetet kom tillsammans för en vecka sedan, den 4 oktober, för att protestera mot utbyggnaden av en ny vägg i buffésalen ämnad att separera flickor från pojkar, könsseparering av busstrafiken och på universitetets bibliotek.

Även studenter från Ferdowsi Universitetet i Mashhad samt universiteten i Shahrekord, Kurdistan och Yazd protesterade i förra veckan mot det hållbara föreningslivet och studenternas försämrade villkor på universiteten.