Engagemang, Nyheter

Manifestation för att hindra en massaker i Camp Ashraf vid Ban Ki-Moons snabbvisit i Sverige

Camp Ashraf-invånarnas anhöriga i Sverige och svensk-iranier arrangerade idag i en manifestation på Mynttorget i Stockholm i samband med Ban Ki-Moons snabbvisit i Sverige för att uppmärksamma den humanitära kris som den irakiska regeringen har skapat i Camp Ashraf.

Deltagarna uppmanar FN:s generalsekreterare att ingripa personligen för att pressa den irakiska regeringen till att överge den oacceptabla och illavarslande tidsfristen för stängningen av Camp Ashraf i slutet av 2011.

Deltagarna uppmanade även FN:s generalsekreterare att vidta skyndsamma åtgärder ämnad att stationera ett FN-övervakningsteam i Camp Ashraf på permanent basis för att hindra en massaker på 3400 iranska oppositionsmedlemmar som bor i lägret samt säkra skyddet för lägerinvånarna så länge de bor i där.

”Vi är här idag för att uppmana Ban Ki-Moon att ingripa och det omedelbart för att stoppa ännu en massaker i Camp Ashraf, stationera ett permanent övervakningsteam samt pressa Irak till att häva sin deadline för stängning av Camp Ashraf”, säger en av deltagarna, Fleur Masoudi som har anhöriga i Camp Ashraf.

”Vi vädjar till regeringen och statsministern, Fredrik Reinfeld, att använda Sveriges starka röst och internationella ställning i FN och FN:s fredsbevarande operationer för att hindra en kommande massaker i Camp Ashraf. En tragedi som är stundande och som påverkar flera som jag i Sverige med anhöriga i lägret”, tillägger Fleur.

Liknande manifestationer ägde också rum i Norge och i Danmark på onsdagen.

”Vi har sett flera konstruktiva internationella steg i riktning mot en fredlig lösning under den senaste månaden”, säger Massud Kiani till FFFI med hänvisning till FN-flyktingkommissariatets insatser och EU:s utnämning av en särskild rådgivare för Camp Ashraf-frågor.

”Dessa initiativ är en positiv början men mycket mer behöver och kan göras särskild från FN, FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s mission i Irak (UNAMI). De har mandat att garantera en permanent stationering av ett FN-övervakningsteam i Camp Ashraf, vilket är av ytterst vikt för att hindra en omedelbar massaker på 3400 värnlösa individer.

Prästerskapet i Iran och Nuri al-Malikis regering är tyvärr de två krafterna i världen som intensivt konspirerar och hyser blodigt agg mot invånarna i Camp Ashraf. De har hittills motsatt sig alla förslag på en fredlig lösning i detta avseende. Och mot bakgrund av den iranska regimens troliga inblandning i att iscensätta terrordåd utomlands som vi sett nyligen från USA samt den pågående irakiska belägringen av lägret inklusive inhumana restriktioner är det mer bråttom för FN:s generalsekreterares personliga ingripande för att hindra en ytterligare brutal attack mot invånarna i Camp Ashraf”, tillägger Massud Kiani.

Enligt TT:s rapportering har Ban Ki-Moon besökt Dag Hammarskjölds grav i Uppsala för att hedra hans minne och sade att ”Han [Dag Hammarskjöld] formade mycket av FN och jag försöker följa i hans spår”. Ban lovordade även statsministern för svenska insatser i världsorganisationens arbete och i fredsbevarande operationer under sin snabbvisit i Sverige.

”Jag anser att den humanitära krisen i Camp Ashraf är en test i detta avseende och ett bevis på om Ban Ki-Moon avser följa sina ord med handlingar”, säger Massud Kiani till FFFI.