Andra nyheter

Ta ställning mot vågen av avrättningar i Iran!

Idag, den 10 oktober infaller den internationella dagen mot dödsstraffet. Bland de 58 länder som fortfarande tillämpar dödsstraff finns Iran, där straffmetoden har kommit att bli ett verktyg i händerna på makteliten för att vidhålla makten och sitt envälde vid liv.

Stoppa planerade avrättningar i Iran

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, varnar för planerade avrättningar av hundratals fångar i Qezel Hessar och Gohardasht fängelser. Prästerskapet har även planer på att avrätta flera politiska fångar som vanliga förbrytare.

Enligt trovärdiga rapporter har över 300 fångar på Qezel Hessar fängelset blivit dömda till döden i mitten av september. Bland dem finns politiska fångar som arresterades under de landsomfattande folkresningarna efter presidentvalet 2009.

120 av dem är fångar som initierade en protestaktion mot avrättningen av en medfånge, den 15 mars 2011. Alla fångar som dömts till döden har blivit förflyttade till fängelseavdelningen två på Qezel Hessar fängelset, en avdelning som är avsatt till fångar som står inför avrättning.

74 fångar på Gohardasht fängelset som blivit dömda till döden under den tredje veckan i september har samtidigt förflyttats till dödscell i vänta på att deras dödsdom ska verkställas.

Det amerikanska utrikesdepartementet i en rapport som har sagt att Iran avrättade omkring 312 personer under 2010, många efter skenrättegångar utförda i hemlighet. I många fall har de människor som blivit avrättade för påstådda brott, faktiskt varit politiska dissidenter. 

Att porträttera politiska fångar som knarksmugglare eller brottslingar är en känd metod som prästerskapet ofta har tillgripit under de senaste tre decennierna.

Med enbart 100 avrättningar genom hängning  i olika städer i Iran samt 300 fångar på dödscell inför omedelbar avrättning däri politiska fångar, människorättsaktivister, journalister och arresterade regimkritiker blir det allt tydligare att prästerskapet känner sig hotad särskilt när vågen av förändring blåser genom Mellanöstern och regionen.

Faktum är att internationella samfundets tystnad och passivitet uppmuntrar endast denna religiösa diktatur att fortsätta sina brott mot mänskligheten.

Ständiga uttalanden om oro överiranska regimens brutalitet gentemot sin egen befolkningen är inget politiskt ställningastagandeutan ett konstaterande av fakta

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar den svenska regeringen, EU samt alla nationella och internationella människorättsorganisationer att vidta brådskande åtgärder för att omedelbart stoppa alla avrättningar i Iran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, anser även att den svenska regeringen och i synnerhet ministrarna på utrikesdepartementet bör verka aktiv i samband med toppmötet mellan EU och Kina den 25 oktober för att införa samt strikt implementera hårdare sanktioner mot prästerskapets elit och deras rådgivare vilka är de ytterst ansvariga för det systematiska förtrycket och dödandet i Iran.