Nyheter

Iran kräver att Ryssland ska genomföra leveransen av S-300 missilsystem

Prästerskapets utrikesminister, Ali Akbar Salehi, säger att Ryssland måste fullfölja sina åtaganden och leverera S-300 luftvärnsrobotsystemet till Iran eftersom systemet inte är föremål för sanktioner från FN:s säkerhetsråd, rapporterar iranska regimens engelskspråkiga nyhetskanal Press TV på sin nätupplaga på söndagen.

Salehi svarade med att problemet följs upp genom diplomatiska kanaler, när han på söndagen fick frågan om den uteblivna leveransen av S-300 missilsystemet i Majlis (prästerskapets parlament) av en ledamot.

”Utrikesdepartementet har tagit både politiska och juridiska åtgärder”, rapporterade den statliga nyhetsbyrån IRNA genom att citera honom med att säga.

”Att kalla upp det ryska sändebudet till utrikesdepartementet … och uppmana Irans diplomater att diskutera frågan med ryska motparter är exempel på dessa åtgärder” sade Salehi med hänvisning till den ryska presidentens dekret som förbjuder leverans av robotsystem till Iran, rapporterar Press TV.

”Frågan kommer att följas upp tills vi uppnår ett resultat och tjänar landets intressen. Utrikesdepartementet har också vidtagit åtgärder för att använda kapaciteten hos den internationella skiljedomstolen i Paris ”, tillade han.

Salehi sade enligt Press TV:s rapporter att ”ryssarna har försökt ändra Irans uppfattning om att lämna in en stämningsansökan, men Irans utrikesdepartement är fastbesluten om att driva ärendet med hjälp av andra berörda organ för att nå ett slutresultat”.

”Ryssarna trodde att genom att inte leverera dessa missiler till Iran efter att president Barack Obama hade blivit vald … kunde de lösa problem relaterade till [den amerikanska] missilskölden samt även utvidga handeln och nukleära banden [med Washington]”, sade han.

Länderna undertecknade ett avtal i 2007 till ett värde av 800 miljoner dollar där Ryssland skulle förse Iran med minst fem S-300 luftvärnsrobotsystem. Leveransen var dock försenad vid upprepade tillfällen tills FN-säkerhetsråd antog resolutionen 1929 om ökade sanktioner mot Iran i juni förra året.

Befälhavaren för Khatam al-Anbiya Air Defense Base, brigadgeneral Farzad Esmaili, berättade den 20 september för revolutionsgardets nyhetsbyrå, Fars News Agency, att Iran håller på att tillverka en mer sofistikerad version av Rysslands S-300 luftvärnsrobotsystem på hemmaplan.

”Bristerna och felen i det [ryska] S-300-systemet är korrigerade i den inhemska versionen av systemet och dess konceptuella design står klart”, tillade han.

Experter tror att S-300 luftvärnsrobotsystemet kan skydda iranska kärnanläggningar från israeliska flyganfall.