Nyheter

Konferens i Genève manar till brådskande FN-insatser för att skydda Camp Ashraf

Internationella dignitärer och politiker manade FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt USA att vidta brådskande åtgärder i syfte att säkerställa och garantera Ashraf-invånarnas rätt till grundläggande skydd, under en konferens i Genève på torsdagen, den 22 september.

Konferensen kommer samtidigt som FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, förklarade i ett uttalande av den 13 september att alla invånarna i Camp Ashraf är att betrakta som ”asylsökande” och bör åtnjuta grundläggande skydd och obehindrat tillgång till förnödenheter förenligt med folkrätten.

Handlingsbrist från relevanta internationella organisationer, USA samt EU när det gäller att hantera denna kris har tillåtit prästerskapets regim och dess samarbetspartners i Irak att vidta kraftåtgärder mot invånarna i Camp Ashraf under de senaste två åren. Attackerna i juli 2009 och massakern av 8 april 2011 resulterade i 47 dödsoffer och över 1000 sårade.

Högt uppsatta Europaparlamentariker, människorättsförsvarare samt flera frivilligorganisationer betonade under en konferens i FN-byggnaden i Genève, den 21 september, att FN-observatörer bör vara stationerade i Camp Ashraf till dess att UNHCR har genomfört hela sitt arbete samt att förflyttningsprocessen av alla lägerinvånare till tredje länder är slutförd.

Torsdagens konferens framhöll att medan iranska prästerskapet kämpar ivrigt för att iscensätta ännu en attack mot Camp Ashraf, är det ytterst brådskande att vidta åtgärder riktade till att skydda lägerinvånarna samt förhindra ytterligare en humanitär katastrof.

Konferensen inför flera tusen åhörare började med ett öppningsanförande från Nils Dedardel, advokat och med ordförande i schweiziska kommittén i försvara av Ashraf och var modererad av Eric Sottas, tidigare generalsekreterare för Världsorganisationen mot tortyr.

Medverkande i panelen var Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda president, Rudi Giuliani, f.d. borgmästare i New York och en av 2008 års presidentkandidater, Ed Rendell, guvernör i Pennsylvania mellan 2002 – 2011 och f.d. ordförande för partiordförande för Demokraterna (2000), Michael Mukasey, USA:s justitieminister 2007-2009, John Bruton, Irlands premiärminister mellan åren 1994 – 1997 samt EU:s ambassadör till USA (2004 – 2009), General James Conway, USA:s marinkårskommendant (2006 – 2010) och befälhavare för USA:s marinkår i Irak, Louis Ferry, FBI-chef mellan åren 1993 – 2001, Günter Verheugen, EU-kommissionär (1999 – 2009) och biträdande utrikesminister i Tysklands regering 1998–1999, ambassadör Mitchell Reiss, tidigare chef för det amerikanska utrikesdepartementets strategiutveckling (2003 – 2005), samt ett antal europeiska parlamentariker däribland Jean-Charles Rielle, Eric Voruz, Eric Barthassat från Schweiz, senator Giorgio Bornacin från Italien, Dr Matthew Offord från Storbritannien, Remy Pagani, ledamot av Administrative Council of Geneva.

”Placering av ett permanent övervakningsteam, erkännande av invånarnas flyktingstatus, samt att pressa den irakiska regeringen att häva sin deadline att stänga Camp Ashraf vid slutet av 2011, är tre nödvändiga åtgärder för att skydda Ashraf”, betonade Maryam Rajavi under sitt anförande i konferensen som var arrangerad av den schweiziska kommittén i försvar av Ashraf.

”Genom att stämpla Folkets mujahedin som terrorister och samtidigt tolerera den iranska regimen och dess hantlangares aktiviteter mot Ashraf har västvärlden praktiskt varit delaktig i förtrycket av det iranska folket och har verkat som den viktigaste faktorn i att förhindra varje förändring i Iran”.

Deltagarna i konferensen kritiserade särskilt USA för att inte infria sitt skyddsåtagande som var undertecknad med varje enskild invånare i Ashraf i gengäld mot att de överlämnade sina vapen.

Talarna upprepade att USA bär hela ansvaret i händelse av en massaker och ytterligare ett blodbad i lägret. De uppmanade USA:s president och det amerikanska utrikesdepartementet att avföra Folkets mujahedin, den främsta organiserade oppositionen mot prästerskapet i Iran, från listan över utländska terroristorganisationer som ett första nödvändigt steg för att garantera säkerheten för invånarna i Ashraf.

”Läget, så långt det berör [Camp] Ashraf, ökar FN:s ansvar, i synnerhet efter ett partiellt erkännande av invånarnas rättigheter av UNHCR.  Generalsekreteraren och rådet för mänskliga rättigheter bör ta initiativ för att skydda Ashraf-invånarna. Detta är ett uppdrag som kommer säkerligen att få stöd från många länder samt parter på den internationella arenan”, sade Maryam Rajavi och betonade att ”Även om USA skulle avstå från att skydda FN:s team i Ashraf, är den iranska motståndsrörelsen beredd att säkra budgeten som behövs för att skydda dem ”.