Nyheter

Symposium i Washington fördömer Ahmadinejads närvaro i FN

En framstående panel med tidigare amerikanska ministrar, guvernörer, f.d. generaler samt tjänstemän från USA:s utrikes- och justitiedepartement fördömde närvaron av prästerskapets president Mahmoud Ahmadinejad i FN, under en konferens i Washington på lördagen, den 17 september, rapporterar arrangörerna, Human Rights and Democracy International (HRDIP) i sitt pressmeddelande av 18 september.

Konferensen gick under temat FN:s och USA:s ansvar gentemot invånarna i Camp Ashraf, där talarna underströk att USA har ett moraliskt och lagligt ansvar att skydda invånarna mot aggressioner och garantera deras beskydd med hänsyn till den amerikanska militärens skriftliga löfte till varje invånare i Camp Ashraf, när de gick med på att avväpnas i 2003 under fredliga omständigheter.

Talarna framhöll i sina anföranden att Irans främsta opposition, Folkets mujahedin, bör styrkas från det amerikanska utrikesdepartementets lista över utländska terroristorganisationer mot bakgrund av domstolsrekommendation samt i beaktande av gällande lagstiftning i detta avseende. De underströk att den fortsatta terrorlistningen av Folkets mujahedin agerade som en licens för att iscensätta ett folkmord i Camp Ashraf i Irak.

Följande personligheter talade vid konferensen, Michael Mukasey, tidigare justitieminister, Spencer Abraham, tidigare energiminister, Ed Rendell, f.d. guvernör i Pennsylvania, general James Conway, USA:s f.d. marinkårskommendant (2006-2010), general Charles Wald, tidigare ställföreträdande befälhavare för U.S. European Command, ambassadör John Bolton, samt tidigare FBI-chefen Louis Freeh.

”Så vad kan utrikesministern göra medan Mahmoud Ahmadinejad förbereder sig för att komma till New York i syfte att iscensätta hans årliga oanständiga föredrag i FN?” sade den tidigare justitieministern, Mukasey, frågande. ”Hon kan göra vad EU och Storbritannien redan har gjort och ta bort denna skadliga benämning. Och hon kan göra det som ett fantastisk välkomnande till Ahmadinejad, när han kommer till New York för att spotta den samlade mänskligheten i ansiktet”.

”Jag tycker särskilt att det är beklämmande att höra av omständigheterna i Camp Ashraf. Enkelt uttryckt har USA enligt min uppfattning en moralisk skyldighet att skydda människorna där … när allt kommer omkring måste kongressen och administrationen gå längre än resolutioner och skriftliga ärenden. Vi [USA] måste vara mycket mer kraftfulla. Detta är en allvarlig humanitär fråga och vi [USA] kan inte luta oss tillbaka ”, betonade tidigare ministern Abraham.

”En av de centrala delarna av oppositionen har varit MEK [Folkets mujahedin]”, konstaterade Amb. Bolton, och tillade: ”Jag hade en passion i regeringen för att läsa underrättelser … Jag läste vad jag kunde läsa om MEK [Folkets mujahedin] … Jag har inte sett något som motiverar att MEK är med på listan över utländska terroristorganisationer … . Direktören för kontraterrorism vid slutet av Bush-administrationen och utrikesministern Rices juristtjänstemän, båda argumenterade med henne om att som en fråga om lag och politik, kunde benämningen inte upprätthållas. ”