Folkliga protester, Nyheter

Khamenei varnar arabiska uppror för att lita på väst

Prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, varnade på lördagen de inblandade i Arabvärldens folkliga uppror för att lita på västmakterna och deras ”löften”, och sade att de i stället borde anförtro sig åt islam för lösningar.

”Lita aldrig på Amerika, Nato, och förbrytarregimer som Storbritannien, Frankrike och Italien som under lång tid har delat era länder [sinsemellan] och plundrat dem”, sade Khamenei när han öppnade en tvådagars konferens i Teheran med huvudtemat ”islamiskt uppvaknande”, där flera hundra gäster från arabländerna deltog.

”Var misstänksam mot dem och tro inte på deras leenden. Bakom dessa leenden och löften ligger sammansvärjningar och svek”, sade Khamenei under sitt öppningstal och tillade, ”leta efter lösningar i … Islam”.

”Låt inte era fiender diktera era planer för framtiden, offra inte islams principer före temporära intressen”, sade han vidare i sitt öppningstal som direktsändes av den statliga televisionen.

Khamenei sade att ”slutmålet” för de regionala revolutionerna borde vara att skapa en ny islamisk civilisation baserad på religion, logik, vetenskap och moral, en civilisation som distanserar sig från västvärldens skolbildningar.

Han fördömde också Natos ingripande i Libyen och påstod att operationen hade orsakat ”oersättliga förluster” på landet genom att förstöra dess infrastruktur.

”Om det inte vore för dessa interventioner, hade det kanske tagit längre tid för libyerna att lyckas men så många oskyldiga människor skulle inte ha blivit dödade och tidigare Gaddafi- allierade skulle inte ha haft en möjlighet att störa [politiskt] i detta krigshärjade och förtryckta land”, sade Khamenei.

Libanesiska Hizbollahs andreman, Sheikh Naeem Qassem, generalsekreteraren för Palestinska Islamiska Jihad, Ramadan Abdullah samt förre afghanske premiärministern och krigsherren Burhanuddin Rabbani är några av gästerna vid konferensen, rapporterar AFP på lördagen.