Nyheter

Prästerskapet i Iran prisar attacken mot Israels ambassad

Prästerskapet i Teheran välkomnade räden mot den israeliska ambassaden i Cairo och jämförde den med Khomeini-stödda gisslantagningen vid den amerikanska ambassaden i Iran för 30 år sedan. Ali Akbar Velayati, en högt uppsatt rådgivare till prästerskapets högsta andlige ledare för internationella frågor, kallade Israels ambassad i Cairo för spionagenäste.

Prästerskapets ledare använde liknande ordalag för att beskriva USA:s ambassad i Teheran efter att den var belägrad i 1979, ett beslut som ledde till att Washington avbröt sina bilaterala förbindelser, vilka inte har återtagits än idag.

Egyptiska demonstranter bröt sig in i den israeliska ambassaden på fredagen och kastade ut många dokument från fönstren. Israel beslöt då att ta hem sina diplomater inklusive landets ambassadör.

”Övertagandet av den sionistiska regimens spionagenäste i Ciro är en vändpunkt i Islams och världens nutida historia”, sade Velayati till den semiofficiella nyhetsbyrån Mehr på söndagen.

”Enorma utvecklingar i regionen verkar ta sin början”, tillade han i en outtalad varning riktade mot Israel om att än svårare dagar kan var på väg.

Iran vägrar att erkänna Israel som en stat och har manat till en utplåning av landet. Denna ställning har i mer än tre decennier utgjort kärnan i prästerskapets utrikespolitik. Khomeinis berömda citat om att vägen till Quds (Jerusalem) går via Karbala (helig islamisk stad i Irak) har agerat som en ledstjärna för prästerskapets makthavare när det religiösa enväldet driver genom sin expansiva politik utifrån terrorism och att skapa kris, sekteristiska konflikter.