Nukleärt, Nyheter

IAEA-chefen uttrycker ökad oro för Irans nukleära program

Yukiya Amano, chefen för FN:s atomenergiorgan, IAEA, sade på måndagen att han är ”alltmer oroad” över troliga militära aspekter av Irans nukleära program och uppmanade Teheran att samarbeta fullt ut med hans inspektörer, rapporterar Reuters från Wien.

”Iran håller tillbaka nödvändigt samarbete för att det ska vara möjligt för organet att ge trovärdiga garantier om frånvaron av icke-deklarerade kärnämnen och verksamheter i Iran”, berättade Yukiya Amano inför Internationella atomenergiorganets styrelse.

Prästerskapet i Iran förnekar västvärldens anklagelser om att det strävar efter att utveckla kärnvapen och påstår att landets program syftar till att generera el. Trots detta påstående driver prästerskapets försvarsmakt aktivt ett ballistiskt missilprogram i nära samarbete med revolutionsgardet vilket misstänks för att bedriva forskning i syfte att ta fram både långdistansmissiler och missiler som kan bära kärnvapenstridsspetsar. Det finns också flera underjordiska och tidigare hemliga anläggningar som FN-inspektörer inte har kunnat besöka oanmäld och obehindrat.

Prästerskapets president, Mahmoud Ahmadinejad har under anföranden i år påpekat att Iran inte är rädd för någon och skulle kungöra om man hade planer på att tillverka kärnvapen precis som landet tillkännager och fullföljer sin rätt till urananrikning.

Nyligen startade landet sitt första kärnkraftverk som är det första av sitt slag i regionen och som är kopplad till landets el-nätverk.

Prästerskapets nukleära program kom igång på riktigt allvar i största hemlighet under den så kallade ”reformist-presidenten”, Khatami. Det aktiva nukleära programmet kom till Internationella atomenergiorganets kännedom först i augusti 2002 efter att Iranska nationella motståndsrådet avslöjade det för omvärlden.

Prästerskapet vägrar hårdnackat att tillmötesgå västvärldens krav på att stoppa urananrikningen samt ge fullständig försäkran om att man inte eftersträvar kärnvapen trots löften om lukrativa incitament från både EU och USA i tidigare förhandlingar. Oviljan och försåtlig attityd under förhandlingar har framkallat fyra omgångar av FN-sanktioner samt betydande unilaterala sanktioner från både EU och USA.

Prästerskapet har dock inrättat en policy om att försöka kringgå internationella sanktioner genom att sätta upp bulvanföretag som i själva verket styrs av landets paramilitära styrka revolutionsgardet.

Under de senaste åren har flera anmälningar mot prästerskapets styre om brott mot gällande internationella sanktioner kommit in till FN:s säkerhetsråd som inlett granskningar i detta avseende.