Ekonomi, Nyheter

FN:s säkerhetsråd har fått in anmälan om att Iran bryter mot sanktionerna

Colombias ambassadör till FN, Néstor Osorio, chefen för Iran Sanktionskommittén i FN:s säkerhetsråd sade på onsdagen i en rapport till rådet att det hade mottagit nya klagomål över Irans lansering av ballistiska missiler, förtydligade huvudbry eller problem i flera andra ärenden, rapporterar FN:s nyhetscenter (FN News Centre) av den sjunde september.

Néstor Osorio, presenterade grunddragen i kommitténs arbete sedan slutet av juni månad och preciserade andra pågående utredningar av kommittén kring tidigare anmälda kränkningar av sanktionerna.

Säkerhetsrådets Iran Sanktionskommitté med ansvar att övervaka och genomdriva sanktionerna mot Iran över landets nukleära program, blev inrättad till följd av en resolution från rådet som antogs i 2006.

Säkerhetsrådet har infört fyra rundor av sanktioner mot Iran sedan 2006, bland annat ett förbud mot alla föremål som skulle kunna bidra till landets urananrikning, en frysning av tillgångar samt ett förbud mot vapenförsäljning.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffade prästerskapets president Mahmoud Ahmadinejad i maj månad där han underströk behovet av att Iran fortsätter förhandlingarna med berörda länder över statusen av landets kärnenergiprogram, samt att samarbeta fullt ut med FN:s Internationella atomenergiorgan (IAEA).

Prästerskapets Iran har vid upprepade gånger förklarat att landets kärnenergiprogram är av fredligt syfte och ämnar tillhandahålla energi, men många länder hävdar att Iran strävar efter att utveckla kärnvapen.

Under sitt anförande i FN:s säkerhetsråd på onsdagen, rapporterade Osorio att en medlemsstat i FN har gett kommittén ytterligare information om ett tidigare rapporterad fall av kränkningar från Iran mot förbudet att exportera och införskaffa vapen samt relaterade material. Han tillade vidare att fyra länder hade gemensamt lämnat in information om en påstådd överträdelse mot förbudet av uppskjutningar som inbegriper ballistisk missilteknik.

Ambassadören sade att kommittén hade kunnat klargöra, med hjälp av en expertpanel, att ett icke namngivet land inte var inblandad i en illegal vapentransport.

Osorio tillade att kommittén hade klarlagt ärenden kring omhändertagandet av konfiskerad last ombord på ett särskilt fartyg, utbetalning av ett avtal som hade undertecknats innan sanktionerna infördes, samt företagsägande eller aktieinnehav av individer och enheter som är föremål för sanktionerna.