Andra nyheter

UNAMI avvisar Nuri al-Malikis falska uttalande beträffande frågan om Camp Ashraf

Efter ett avskedsmöte mellan Generalsekreterarens särskilda representant för Irak, Ad Melkert, och Iraks premiärminister, Nuri al-Maliki, den 28 augusti, publicerade Malikis hemsida ett uttalande där man påstod att ”generalsekreterarens särskilda representant för Irak upprepade … särskilt frågan om Camp Ashraf och behovet av att genomföra Ministerrådets beslut beträffande utvisningen av Ashraf-invånarna från Irak i slutet av innevarande år”.  

Irakiska premiärministerns utlysta ultimatum om att stänga Camp Ashraf till varje pris vid slutet av 2011 har väckt starka reaktioner från omvärlden. Europaparlamentet, olika europeiska parlamentsledamöter, amerikanska kongressledamöter, FN och flera internationella människorättsorganisationer har vid upprepade tillfällen kritiserat den inhumana belägringen av Camp Ashraf som omfattar strikta restriktioner på medicin, logistik och andra förnödenheter. De internationella aktörerna har även uppmanat irakiska regeringen att avstå från våldsanvändning, tvångsförflyttning inom Irak, tvångsavvisning eller utvisning av lägerinvånarna till Iran i strid mot non-refoulement-principen. 

Camp Ashraf har sedan 2009 varit under belägring av irakiska väpnade styrkor som bland annat hindrat invånarna från att ta emot besök av parlamentariska delegationer, journalister, deras juridiska ombud och anhöriga, i ett uppenbart försök att isolera dem från omvärlden. Därtill har irakiska styrkor iscensatt två blodiga attacker som resulterat i totalt 47 döda och mer än tusen sårade, däribland vissa livshotande. Den senaste attacken ägde rum den åttonde april 2011 och framkallade en våg av fördömanden samt internationella krav på oberoende, öppen och genomgripande utredning av händelsen där 37 försvarslösa lägerinvånare miste livet. En delegation från den amerikanska kongressen som var på besök i Irak efter den senaste attacken fick inte tillstånd att besöka Camp Ashraf och på plats träffa invånarna när de framförde detta önskemål under ett möte med Iraks premiärminister, Nuri al-Maliki.

Nuri al-Maliki, en av iranska prästerskapets trognaste adepter i regionen, har under de två senaste åren försäkrat sig om den religiösa diktaturens politiska stöd genom att tillmötesgå deras krav på att undertrycka och sätta en outhärdlig press på invånarna i Camp Ashraf, medlemmar av den iranska oppositionen, Folkets mujahedin, med avsikt att tillintetgöra lägret som har blivit en symbol för motståndet till prästerskapets fundamentalistiska styre i Iran under den pågående arabiska våren.  

Förenande Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömer Nuri al-Malikis lömska taktik att försöka förvränga sanningen och välkomnar UNAMIs omedelbara reaktion i detta avseende. FFFI anser att Nuri al-Maliki nu har förbrukat sitt förtroende och tydligt visat att han inte skyr några som helst medel för att fullfölja sina illvilliga planer mot de försvarslösa invånarna i Camp Ashraf. Det internationella samfundet, däri även den svenska regeringen, har nu ett ansvar att stoppa vidare aggressioner mot lägerinvånarna för att hindra en framtida massaker på 3400 civila i Camp Ashraf. FFFI betonar att det är både naivt och förnumstigt om det internationella samfundet fortsätter att sätta sin tilltro till Nuri al-Malikis förmåga och vilja att respektera och säkerställa Ashraf-invånarnas rättigheter.

FFFI uppmanar således regeringen och utrikesdepartementet att samarbeta med FN och stödja deras arbete i denna fråga samt verka aktivt för en permanent stationering av ett övervakningsteam från UNAMI i Camp Ashraf.

UNAMI utfärdade ett pressmeddelande av den 29 augusti där FN-organet avvisar Nuri al-Malikis falska uttalande och påhittade påstående beträffande frågan om Camp Ashraf. Nedan följer en svensk översättning av pressmeddelande.

Under de senaste åren har FN:s Irakmission (UNAMI) och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter noga övervakat situationen i Camp Ashraf och utforskat eventuell assistans i att nå en lösning som är förenlig med Iraks suveränitetsrättigheter och internationell rätt.

UNAMIs mandat omfattar främjande av mänskliga rättigheter i Irak och missionens kansli för mänskliga rättigheter gör regelbundna bedömningar av situationen i och omkring Camp Ashraf utifrån ett enbart mänskorätts- och humanitärt perspektiv. FN fortsätter att förespråka att Camp Ashraf invånarna bör skyddas från tvångsavvisning, utvisning eller repatriering i strid mot non-refoulement-principen.

UNAMI kommer att fortsätta bistå den irakiska regeringen i strävan efter en fredlig och varaktig lösning på frågorna om Camp Ashraf i linje med internationell humanitär rätt samt internationella laga om mänskliga rättigheter och fortsätter att söka stöd från det internationella samfundet i detta arbete. 

UNAMIs ledning har konsekvent upprepat denna hållning, även under mötet från den 28 augusti som generalsekreterarens särskilda representant, Ad Melkert, hade med premiärminister, Nouri al-Maliki, som en del av sin avskedsuppmaning till irakiska regeringstjänstemän vid slutet av sitt uppdrag i Irak.

FFFI reserverar sig för eventuella tolkning- och översättningsfel i ovanstående text. För original versionen på engelska, vänligen använd följande länk: http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1556