Nukleärt

Iran kommer inte att stoppa urananrikning

Iran kommer inte att stoppa urananrikningen som FN har krävt, sade chefen för landets atomenergiorgan.

Iran har satt upp egen anrikning av uran till 20-procentsnivån och tänker inte köpa det i utlandet, uppgav Fereydoon Abbasi-Davani. Enligt honom, kan Iran numera enbart diskutera utländskt deltagande i urananrikningsprocessen på sitt territorium.

År 2009 föreslog IAEA Iran att skeppa ut 1,2 ton låganrikat uran till utlandet för anrikning i Ryssland och tillverkning av styrstavar i Frankrike. Iran avvisade förslaget, vilket fick IAEA att inleda ekonomiska sanktioner.

Enligt Davani, tänker Iran inte bedriva anrikning bortom 20 procent, vilket skulle göra tillverkning av kärnvapen möjligt.

Iran anklagar ”några arroganta länder” – en fras som ofta används för att hänvisa till USA och dess allierade – att ge desinformation och falsk information till IAEA