Andra nyheter

Demonstration utanför det amerikanska utrikesdepartementet i Washington DC

Pressmeddelande                                                                                                                                                               

Fredagen den 26 augusti kommer tusentals iranier, däribland medlemmar av Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI), att delta i en protestaktion utanför det amerikanska utrikesdepartementet i Washington DC för att kräva att den främsta iranska oppositionen, Folkets mujahedin (PMOI), genast ska avföras från USA:s lista över utländska terroristorganisationer (FTO-listan) i enlighet med amerikanska lagar.

Beslutet att placera PMOI på USA:s FTO-lista härstammar från 1997 och kom som en artighetsgest från Clinton-administrationen mot den då nyligen tillträdande ”moderata” presidenten i Iran, Mohammad Khatami.

Court of Appeals for the District of Columbia Circuit beordrade amerikanska utrikesdepartementet i 2010 att omvärdera sitt beslut om att behålla PMOI på USA:s FTO-lista samt rekommenderade departementet att häva terroriststämplingen efter att ha granskat samt förkastat den öppna delen av bevisningen.

Trots domstolsbeslutet har det amerikanska utrikesdepartementet förhalat granskningsprocessen och inte meddelat sitt beslut. Detta har väckt ilska hos flera amerikanska kongressledamöter vilka ställt sig främmande till och i kongressförhör med UD-representanter kritiserat departementets förhalning och dess brist på handlingskraft inför ett domstolsbeslut. Detta har dessutom resulterat i kongress initiativ, H.RES 60 med stöd av över 90 kongressledamöter för att uppmana utrikesministern att avföra PMOI från USA:s FTO-lista.

Därtill har en lång rad av f.d. högt uppsatta tjänstemän inom tidigare amerikanska administrationer, militären, samt underrättelse- och säkerhetsväsendet öppet visat sitt stöd för och uppmanat utrikesministern att avföra PMOI från USA:s FTO-lista i enlighet med domstolsbeslutet. Några av dessa har inom ramen för sina tidigare anställningar haft tillgång till och sett de hemlighetsstämplade bevisen. Dessa är lika övertygade och har sagt vid flera tillfällen att det inte finns några bevis som rättfärdigar terroristbenämningen av PMOI.

Svartlistningen av PMOI har sedan flera år tillbaka har upphört i Europa efter sammanlagt sju konsekutiva domstolsbeslut från olika domstolsväsende i EU och Storbritannien.

Det iranska rättsväsendet och landets undersökande domare inom antiterrorism kungjorde i ett beslut av den 12 maj 2011 att det lägger ner åtalen mot Iranska nationella motståndsrådets valda-president, Maryam Rajavi, och 23 andra däri tjänstemän, medlemmar och anhängare av den iranska motståndsrörelsen anklagade för terrorism och finansiering av terrorism. Beslutet kom efter 10 år av förundersökningar och bekräftade inte bara de tidigare domarna utan bevisade också att terroriststämplingen av PMOI är ogrundad och politiskt motiverad som en direkt konsekvens av den skamliga eftergiftspolitiken gentemot den religiösa fascismen i Iran som började när den s.k. ”moderata” presidenten, Khatami kom till makten. 

Deltagarna i protestaktionen i Washington DC kräver att det amerikanska utrikesdepartementet verkställer domstolsbeslutet utan förbehåll samt avför PMOI från USA:s FTO-lista. En fortsatt svartlistning av den främsta iranska oppositionen, PMOI, saknar juridisk grund samt ger iranska prästerskapet ytterligare ett effektivt verktyg för att fullfölja och rättfärdiga sitt undertryckande av oppositionella i och utanför Irans gränser, i synnerhet i Camp Ashraf i Irak hemvist för 3400 medlemmar av PMOI, under förevändning att man bekämpar terrorism. 

För ytterligare information se

www.fffi.se

www.delistmek.com

eller kontakta

Mojtaba Ghotbi: 070-519 28 68

Massud Kiani: 073-690 43 30