Engagemang, Nyheter

Demonstranter krävde UNHCR:s agerande, för andra veckan i rad


Svensk-iranier, exiliranier och anhöriga till invånarna i Camp Ashraf samlades på fredagen, den 12 augusti, för andra veckan i rad utanför UNHCR:s regionkontor i Stockholm för att uppmana FN:s flyktingorgan (UNHCR) att erkänna och kungöra Ashraf-invånarnas kollektiva flyktingstatus som politiska flyktingar.

Deltagarna kallade på omedelbara åtgärder från FN i form av stationering av ett permanent övervakningsteam i Camp Ashraf för att stoppa den pågående belägringen av lägret samt hindra en ny framtida massaker på 3400 försvarslösa invånare.

Deltagarna i Stockholm anser att en tillkännagivande av invånarnas kollektiva flyktingstatus kommer att vara som en sköld mot den irakiska regeringens fortsatta aggressioner och hindra de irakiska styrkorna att begå sina brott utan straffrihet.

Ett sådant beslut skulle också avsevärt underlätta implementeringen av ett förslag framlagt av Europaparlamentet som går ut på frivillig förflyttning av läger invånarna till demokratiska tredje länder.

Men de anhöriga som hade samlats utanför UNHCR påpekar att FN bär ett ansvar gentemot de värnlösa invånarna och måste ingripa för att garantera och säkerställa deras skydd och rättigheter eftersom den irakiska regeringens skoningslösa handlingar sedan början av 2009, inklusive två blodiga attacker med sammanlagt 47 döda invånare, visar tydligt att irakiska myndigheter inte har viljan eller intentionen att respektera Ashraf-invånarnas rättigheter.

”Nuri al-Maliki kommer att beordra en ny massaker och döda alla de 3400 invånarna i Ashraf på begäran av iranska prästerskapet om FN inte tar sitt ansvar och misslyckas med att stationera ett permanent övervakningsteam i Ashraf”, sade en av demonstranterna oroligt.

I veckan som gick hölls två konferenser med samma teman i Geneve, FN:s hemstad i Europa, där internationella politiker och experter talade om UNHCR:s och MR-rådets (FN:s råd för mänskliga rättigheter) ansvar gentemot den humanitära krisen i Ashraf och lägerinvånarnas fundamentala rättigheter ur både ett politiskt och juridiskt perspektiv.