Engagemang, Nyheter

Demonstranter krävde UNHCR:s agerande

En stor grupp exiliranier demonstrerade på fredagen utanför FN:s flyktingorganets, UNHCR:s, regionkontor i Stockholm för att uppmärksamma den fortsatt allvarliga situationen i Camp Ashraf.

Demonstranter uppmande UNHCR att fastställa kollektivt flyktingstatus för lägerinvånarna med syfte att hindra fortsatta aggressioner mot lägerinvånarna.

En grupp  demonstranter träffade representanter från högkommissarie och diskuterade nuvarande situationen för lägret. Gruppen lämnade sedan över ett brev till högkommisrie där de krävde att UNHCR ska  fastställa kollektivt flyktingstatus för lägerinvånarna med syfte att hindra fortsatta aggressioner mot lägerinvånarna.

Demonstranter gav sitt stöd till den europeiska planen för en långsiktig lösning för Camp Ashraf och betraktar denna som en tänkbar lösning på den humanitära krisen,

Demonstranter uppmanade även den svenska regeringen att deklarera sitt stöd för EP:s förslag om en fredlig och långsiktig lösning på Ashraf-frågan.

– EP:s förslag föreslår en repatriering av invånarna till andra länder såsom USA, Kanada, EU:s medlemsstater, Schweiz, Norge och Australien men kräver samtidigt att beväpnade irakiska styrkor lämnar det civila lägret, irakiska myndigheter inleder en oberoende utredning av den senaste attacken i april samt att FN och USA tar över beskyddet av Ashraf under tiden förhandlingar om en repatriering pågår.