Ekonomi, Nyheter

Eurostat: EU-Iran handeln når 9.5 miljarder euro mellan jan-maj

Handeln mellan Iran och EU uppgick till 9.5 miljarder euro under de första fem månaderna i 2011, rapporterade EU:s statistikbyrå, Eurostat.

Trots amerikanska och europeiska sanktioner ökade Irans export till EU:s 27 medlemsstater under de första fem månaderna i 2011, från cirka 5 miljarder euro till 5,35 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 6,4 % jämfört med samma period förra året, enligt rapporten från Eurostat rapporterar prästerskapets engelskspråkiga tidning Tehran Times, den 31 juli.

EU:s export till Iran uppgick till 4.1 miljarder euro under de första fem månaderna i år, en ungefärlig minskning på 7,1 % jämfört med samma period året innan, tillade Eurostat.

EU är Irans största och främsta handelspartner, där handeln med Iran motsvarar nästan en tredjedel av unionens export. Nära 90 % av EU:s import från Iran är energirelaterade vilket gör att Iran rankas som den sjätte största energileverantören till EU.

Sanktioner från FN:s säkerhetsråd mot Iran på grund av prästerskapets hårdnackade vägran att tillmötesgå omvärldens oro när det gäller deras ”civila” nukleära program, gör att handeln mellan EU och Iran är föremål för vissa restriktioner, främst på material som kan ha dubbla användningsområden samt den iranska finansiella sektorn.

Frågan förblir dock hur EU lyckas fullfölja sina betalningar till Iran för inköp av energiprodukter då Irans banksektor är under hårda sanktioner från USA och EU. Både Indien (fem miljarder dollar) och Kina (motsvarande 20 miljarder dollar)  har haft problem att verkställa betalningar mot bakgrund av internationella sanktioner mot iranska banker.

Indien har nyligen kommit överens om att utnyttja turkiska banker för att verkställa sina betalningar medan Kina och Iran har bland annat löst problemet genom att komma överens om ett handelsbytes system som omfattar kinesiska varor och olika infrastruktur projekt  i Iran till ett motsvarande värde som Kina måste betala Iran.