Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Stort mörkertal i Iran när det gäller antalet avrättningar

Enbart under årets sex första månader har 171 personer blivit avrättade i Iran enligt myndigheternas egen rapportering, skriver Ekot på sin webbsida och rapporterar vidare att minst två personer avrättas för varje dag.

Många av avrättningarna sker offentligt i avskräckningssyfte och metoden har stöd hos ledamöter i prästerskapets parlament. Ekot hänvisar i sin rapport till en intervju publicerad av nyhetsbyrån Fars som har pratat med en kvinnlig parlamentsledamot i Iran, Nayereh Akhavan, och citerar henne med att säga ”Sådana straff kan vara effektiva för att förhindra vissa brott”.

En film daterad den 19 juli från staden Kermanshah i västra Iran som visar offentlig avrättning av tre män från en bro med hjälp av bussar, har väckt stort avsky bland människorättsorganisationer och lett till starka internationella fördömanden av prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter.

FFFI rapporterade tidigare om hängningarna i Kermanshah som visar en oroväckande trend av ökat antal offentliga avrättningar i landet sedan slutet av 2010. Prästerskapets myndigheter har hittills i år medgivit 28 offentliga avrättningar, men Amnesty har rapporter om åtminstone ytterligare sex avrättningar, vilka myndigheterna inte har tagit ansvar för.

Enligt FN:s människorättsexperter fyller offentliga avrättningar inget legitimt syfte utan ökar bara den grymma och förnedrande karaktären av straffet.

Ekot hänvisar till människorättsorganisationer och rapporterar att prästerskapet har avrättat ”minst 2 personer om dagen” men makthavarna förnekar detta och hävdar att det rör sig om betydligt färre, 171 avrättningar.

”Då räknar myndigheterna inte in avrättningar på politiska fångar. Och det är politiska avrättningar som ofta utförs i hemlighet inne i fängelserna. Till exempel ska 136 personer ha avrättats i ett enskilt fängelse i staden Mashad, enligt brittiska BBC”, rapporterar Ekot vidare på sin webbsida på torsdagen, den 28 juli.

Prästerskapets regim har omvandlat Iran till ett fängelse under sina 30 år vid makten och använder barbariska avrättningsmetoder, grymma tortyr och hänsynslös förföljelse för att skapa en atmosfär av rädsla och skrämma folket till tystnad, i synnerhet efter de landsomfattande protesterna 2009 vilka skakade prästerskapets fundament och visade iranska befolkningens verkliga avsky.

Prästerskapets regim har sedan revolutionen 1979 fördömts hela 57 gånger av FN:s generalförsamling och FN:s råd för mänskliga rättigheter för sina ideliga människorättskränkningar.

Prästerskapet har genom åren försökt mörklägga det faktum att det har avrättat 120 000 medlemmar och supportrar av den största iranska oppositionsgruppen, Folkets mujahedin. Ett annat brott som prästerskapet ständigt förnekar är massavrättningen av 30 000 politiska fångar under loppet av ett par veckor under sommaren 1988. Amnesty International har uppmärksammat detta vid flera tillfällen och framfört krav på att de ansvariga skall ställas inför rätta.

EU:s höga representant Catherine Ashton utfärdade ett uttalande av den 28 juli 2011, där hon uttryckte sin djupaste oroad över det ökande antalet avrättningar i Iran. Hon konstaterade att ökningen av antalet avrättningar i Iran under första halvåret 2011, enligt sammanställda uppgifter från många källor, gör Iran till världens största användare av dödsstraffet per invånare.

Hon tillägger ”denna oroväckande utveckling strider klart mot den globala trenden för ett avskaffande av dödsstraffet, vilket illustreras av det ökade stödet till FN generalförsamlingens resolutioner med krav på ett moratorium för användningen av dödsstraff”.

För att ta del av Amnestys offentliga uttalande av den 19 August 2008 i samband med 20:e årsdagen av 1988 års massaker på politiska fångar i Iran (på engelska),  klicka här…