Engagemang, Motståndsrörelsen

Exiliraniernas största sammankomst i Paris

I en stor och spännande samling som hölls i Villepinte Auditorium nära Paris på lördag eftermiddag den 18 juni 2011, kallade flera tiotusentals iranier FN, USA och EU för ett omedelbart skydd av Camp Ashraf.  Deltagarna fördömde också Iranska och irakiska regeringens gemensamma konspirationer mot invånarna i lägret och förklarade sitt stöd för Europas långsiktiga lösning för 3500 lägrets invånare.  Att upprätthålla terrorist stämpel mot organisationen Folkets Mujahedin (PMOI / MEK) av det amerikanska utrikesdepartementet beskrevs av deltagarna som en olaglig åtgärd och uppmanade den amerikanska regeringen att följa den amerikanska appellationsdomstolen dom och omedelbart stryka PMOI från sin terroristlista.

Camp Ashraf, ca 65 km norr om Bagdad, är basen för Irans huvudsakliga opposition Folkets mujahedin (PMOI),

Hundratals framstående politiker och parlamentariker från olika länder, som representerar ett brett spektrum av politiska åsikter i fem världsdelar, deltog också i exiliraniernas största samling av sitt slag. Förutom att uttrycka sitt stöd för den iranska motståndsrörelsen och försvar av Ashraf:s rättigheter, krävde hög profil dignitärer också  internationella samfundetets erkännande av det nationella motståndsrådet och iranska folkets kamp för demokrati.

Ledare för iranska nationella motståndsrörelse, Maryam Rajavi, var evenemangets huvudtalare .

”De väpnade styrkorna måste lämna lägret och en opartisk delegation måste börja utredningen av 8 April  massakern ”, sade Maryam Rajavi inför jublande folkmassan utanför Paris.

”Det är extra viktigt för FN att ta asvar för skyddet för Ashraf”, tillade hon.

Hennes anförande följdes av följande talare:

Rudolph Giuliani, förre New Yorks borgmästare och presidentkandidat (2008); amerikanska kongressledamoten Bob Filner, Rita Sussmouth, tidigare talman i det tyska parlamentet (1988-1998), domare Michael Mukasey, före detta amerikansk justitieminister (2007-2009), ambassadör John Bruton, tidigare premiärminister i Irland (1994-1997) och EU-ambassadör i USA (2004-2005), Jean-Pierre Brard, medlem av franska nationalförsamlingen, Andrew Card, Vita husets stabschef för president George Bush (2001 -2006), Tom Ridge, först USA: s Homeland Security (2003-2005), Alejo Vidal Quadras, Europaparlamentets vice ordförande, Geir Haarde, tidigare premiärminister i Island (2006-2009), Lord Corbett från Castle Vale, chef för Arbetsdomstolen Klienter gruppen i överhuset, Nariman Al-Rousan, ledamot av jordanska parlamentet, Aude de Thuin, författare och grundare av Women forumet, Sid Ahmed Ghozali, tidigare premiärminister i Algeriet, Robert Torricelli, tidigare US senator, Carlo Ciccioli, ledamot av det italienska parlamentet, Jean-Charles Rielle, ledamot av det schweiziska federala parlamentet, och Henry Leclerc, hedersordförande i förbundet för mänskliga rättigheters av Frankrike.

Ett antal franska borgmästare, bland annat Jean-Pierre Béquet, borgmästare i Auvers-sur-Oise, Nelly Rolland, borgmästare i Villepinte, och Maurice Boscavert, borgmästare i Taverny, höll föredrag och förklarade stödet av 5000 franska borgmästare för den iranska motståndsrörelsen.

Under sammnkomsten presenterades en deklaration av 4000 parlamentariker från 40 länder, inklusive majoriteten av Europaparlamentet, och majoriteter av 28 nationella parlamenten. Deklarationen uppmanar  FN, USA och EU till omedelbart skydd av Ashraf, fritt tillträde till sjukvård – och en opartisk, allsidig och oberoende utredning av brott som begåtts den 8 april i Ashraf.

Den 8 april attackerade irakiska styrkor mot lägret i vad de sade var ett försök att återta mark och returnera den till jordbrukare.  34 iranska oppositionella dödades enligt FN.

Deklarationen undertcknad av svenska riksdags ledamöter 

Upprop till stöd för demokratisk förändring i Iran

Stöd det iranska folket och dess motståndsrörelse i strävan efter frihet och folkstyre

Eftersom den våg av folkliga protester som sveper över Mellanöstern och Nordafrika inger hopp om en bättre framtid för 100-tals miljoner människor;

Eftersom Iran utgör det främsta hindret för fred, stabilitet och demokratisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika;

Eftersom Irans regering med alla medel, inklusive massarresteringar och avrättning av politiska fångar, i synnerhet anhöriga till medlemmar av den demokratiska oppositionen i Camp Ashraf i Irak, söker kväsa det iranska folkets uppror mot den iranska diktaturen och för ett demokratiskt, sekulärt och kärnvapenfritt Iran;

Eftersom Iran enligt Amnesty International hade flest rapporterade avrättningar i världen under 2010;

Eftersom den svenska regeringen i FN:s råd för mänskliga rättigheter tagit initiativet till att inrätta en särskild rapportör för de mänskliga rättigheterna i Iran;

Eftersom Ashraf-invånarna, trots sin rättsliga status som skyddade personer under den fjärde Genèvekonventionen, befinner sig under en inhuman belägring och får utstå daglig psykisk tortyr genom mer än 200 högtalare, samt ständiga aggressioner från iranska och irakiska styrkor, vilka utgör allvarliga brott mot Genèvekonventionen och därmed krigsförbrytelser;

Eftersom det tredje alternativet som föreslagits av Maryam Rajavi, vald president av det Iranska nationella motståndsrådet, en koalition av den iranska demokratiska oppositionen, förespråkar en demokratisk förändring genom det iranska folket och dess motståndsrörelse;

uppmanar undertecknad den svenska regeringen att
  (1) föra över dossiern om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som har begåtts av prästerskapets regim i Iran, till FN:s säkerhetsråd för omedelbar översyn;

  (2) uppmana den amerikanska regeringen och FN att med omedelbar verkan tillhandahålla skydd för invånarna i Camp Ashraf och att häva den inhumana belägringen samt stoppa aggressioner och den psykologiska tortyren mot dem;

  (3) erkänna den iranska motståndsrörelsen och det iranska folkets strävan att införa frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer i Iran samt att inleda en dialog med den iranska demokratiska oppositionen, det Iranska nationella motståndsrådet.