Nukleärt

Iran kan vara två månader från ett kärnvapen

Expert påstår att Iran kan vara två månader från ett kärnvapen, samtidigt som IAEA uttrycker oro

FN-organet, Internationella atomenergiorganet, IAEA, uttrycker en växande oro för Irans nukleära arbete och kräver prompt tillgång till anläggningar och tjänstemän. Men Iran förnekar att landets nukleära program innefattar militära dimensioner och fortsätter att förkasta varje krav på ökat samarbete.  

Experter säger under tiden att Iran är bara månader från att kunna tillverka ett kärnvapen. Prästerskapets president Mahmoud Ahmadinejad har länge drivit på sitt lands nukleära kapacitet och med dagens urananrikningstakt kan den första bomben var ett faktum inom åtta veckor.

Gregory S. Jones, från tankesmedjan RAND, publicerade en rapport denna vecka vilken förklarar allvaret i situationen och bekräftar återigen de farhågor som uttrycktes av FN:s övervakningsorgan.

Prästerskapet i Iran fortsätter på samma spår med sitt nukleära program trots ett antal bakslag och det finns mycket litet USA eller FN kan göra åt det, säger forskaren. Jones baserar sin rapport på IAEA:s senaste fynd som var publicerad i deras rapport för två veckor sedan.

Jones tror att bombtillverkningen kommer att ta cirka två månader eftersom att tillverka en kärnstridsspets är en komplicerad process.

Flyganfall kommer inte längre att vara tillräckligt för att stoppa processen utan marktrupper bör sättas in, förklarar Jones. Han tror att Teheranregimen har producerat 38.3 kg av 19.7-procentig anrikat uran. Om Irans centrifuger fortsätter arbeta i dagens kapacitet, kommer det att ta cirka två månader för iranska prästerskapet att producera 20 kg av 90-procentig anrikat uran, som krävs för att kunna producera en kärnstridsspets.

Yukiya Amano, generaldirektör för IAEA som består av 35 nationer, visade samtidigt i ett tal sin växande frustration över den islamiska statens underlåtenhet att besvara organets frågor om landets kärnenergiprogram.

Amano sade att FN-organet hade fått ”ytterligare information om eventuella tidigare eller nuvarande hemliga nukleära aktiviteter som verkar tyda på att det finns eventuella militära dimensioner på Irans kärnenergiprogram”.

Japanen berättade senare på en presskonferens utan att avslöja källan till informationen att ”aktiviteterna i Iran relaterad till den möjliga militära dimensionen ser ut att ha fortsatt fram till ganska nyligen”.  Irans vägran att stoppa urananrikningen, en verksamhet som kan ha både civila och militära användningsområden, har sedan 2006 lett till fyra omgångar av FN-sanktioner.

Amano sade att han hade skrivit till chefen för Irans atomenergiorgan, Fereydoun Abbasi-Davani, förra månaden för att upprepa ”FN-organets oro över förekomsten av möjliga militära dimensioner”. Han hade dessutom bett Iran om att ”ge omedelbart tillgång ” till platser, utrustning, dokumentation och tjänstemän för att hjälpa till att reda ut FN-organets frågetecken.

Abbasi-Davani sade i sitt svar till Amano att FN-resolutionerna om sanktioner mot hans land var ”olagliga och oacceptabla”. 

Iran har ”inte tillhandahållit nödvändigt samarbete för att FN-organet ska kunna ge trovärdiga garantier om att det inte finns några icke-tillkännagivna nukleära material och verksamhet i Iran”, sade Amano. Han tillade, ”jag uppmanar Iran att vidta åtgärder för ett fullständigt fullföljande av alla relevanta skyldigheter för att etablera internationella förtroende för den uteslutande fredliga karaktären av landets kärnenergiprogram” rapportera nyhetssidan dailymail.co.uk, på måndagen den 6 juni.