Mänskliga Rättigheter

300 väntar på avrättning för narkotikasmuggling i Iran

300 dömda narkotikahandlare väntar  i dödscell på att deras dödsdom ska verställas, sade Teherans åklagare Abbas Jafari Dolatabadi i en  kommentar publicerade på tisdagen. Han tillade att, till sin beklagelse, att några av dem var stora människohandlare.

”300 personer har dömts till döden i samband med narkotikasmuggling,” citerade den engelskspråkiga statsägda Iran Daily Teherans åklagare.

”Men dessa människor är inte de stora narkotikasmugglare. Vi måste komma åt de stora smugglarna” Sade Jafari Dolatabadi utan att ange om de utdömda har möjligheten att överklaga.

Innehav av mer än 30 gram av narkotika är straffbart med döden i Iran liksom mord, våldtäkt, väpnat rån och   äktenskapsbrott.

Hittills i år har Iran avrättat 147 personer, enligt beräkningar som bygger på rapporter som publicerats i lokala medier.

Iranska medier rapporterade 179 avrättningar förra året. Men internationella människorättsorganisationer säger att det verkliga antalet var betydligt högre, vilket gör den islamiska republiken till ett land som avrättar flest i förhållande till sin befolkningsmängd.

Iran säger att dödsstraffet är nödvändigt för att upprätthålla lag och ordning, och att det tillämpas först efter en noggrann rättsliga förfaranden.

Iran är en viktig väg för transitering av narkotika från grannlandet Afghanistan, som producerar omkring 90% av världens opium enligt FN: s siffror.

Iranska tjänstemän säger att några av de 3.500 medlemmar av säkerhetsstyrkorna har dödats i sammandrabbningar med människosmugglare under de senaste 30 åren, främst i områden som gränsar till Afghanistan eller Pakistan.