Iranier i Sverige, Nyheter

Stoppa Marziehs avvisning

Tvåbarnsmamman Marzieh är en 31-årig kurdisk kvinna som har flyttats till Migrationsverkets förvar i Märsta i väntan på utvisning. Hon kommer från en familj där 15 personer bl.a. hennes far och två farbröder har avrättats av den iranska regimen på grund av kampen för frihet och demokrati. Marzieh är själv politiskt aktiv och är medlem i den kurdiska partiet Komala. Genom att utvisa Marzieh dömer Migrationsverket och den svenska regeringen henne till en säker döden. Enligt Marziehs handläggare kan utvisningen verkställas när som helst.

Europadomstolen har tidigare stoppat Sverige från att utvisa personer i samma situation som Marzieh till Iran, eftersom det strider mot Europakonventionens artikel 3 om förbud mot tortyr eller annan grym eller omänsklig behandling eller bestraffning. Att Irans system är förlegat råder det inget tvivel om, men de svenska myndigheternas tvångsutvisningar till länder där människor riskerar avrättning eller tortyr, är ett lika stort problem, eftersom det också strider mot de mest grundläggande principerna om mänskliga rättigheter. Utvisningen bryter mot allt vad humanitet heter.

Marzieh Kamangar fortsatt sin politiska verksamhet i Sverige som programledare i Komala-TV som sänds i Iran via satellit och som har sin bas i Sverige.  Det står utom allt tvivel att Marzieh Kamanger vid ett återvändande till Iran kommer att gripas, torteras och dödas.

Amnesty International, FN:s Kommitté för de mänskliga fri- och rättigheterna, Röda Korset m fl har ideligen beskrivit och kritiserat det allvarliga läget av de mänskliga rättigheterna i Iran.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran vädjar att  låta Marzieh Kamangar få asyl i Sverige. Allt annat är ett svek mot mänskligheten och individens rätt till asyl och skydd från förföljelse och tortyr!